Mejerier

Gammel mejeribygning rives ned

Kommunen har overtaget bygninger som del af byforskønnelsesprojekt

Ved at rive den gam­le me­je­ri­byg­ning ned gi­ves der mu­lig­hed for at etab­le­re om­kring 25 nye par­ke­rings­plad­ser på byg­ge­tom­ten til gavn for brugs­kun­der og gæs­ter i for­sam­lings­hu­set. FOTO: MICHA­EL KOCH

Ved at rive den gam­le me­je­ri­byg­ning ned gi­ves der mu­lig­hed for at etab­le­re om­kring 25 nye par­ke­rings­plad­ser på byg­ge­tom­ten til gavn for brugs­kun­der og gæs­ter i for­sam­lings­hu­set. FOTO: MICHA­EL KOCH

RØRBÆK:Nørager Kommunen er netop blevet ejere af den faldefærdige gamle mejeribygning på hjørnet af Skovmosevej og Hougårdsvej i Rørbæk. Formålet med købet er ifølge borgmester Poul larsen (K) at en nært forestående nedrivning skal være en del af den planlagte byforskønnelse af Rørbæk by. Det er dog ikke penge fra den afsatte kommunale byfornyelsespulje for Ravnkilde på en mio., der nu skal finansiere købet af det nedlagte mejeri. I stedet tages pengene fra den afsatte konto for sanering af faldefærdige boliger rundt i Nørager Kommune. Andelshavere sælgere Sælgere af mejeriet og den tilhørende selvstændige privatbeboelse samt garageanlæg er de 16 andelshavere i andelsmejeriet i Rørbæk. I købsaftalen med kommunen indgår, at det tilhørende nyere garageanlæg bag mejeriet fremover skal overgå til Rørbæk Borgerforening som lagerrum for blandt andet landsbyens flagallé. Borgmester Poul Larsen ønsker ikke at oplyse nærmere om købsprisen. Efter planen vil mejeribygningen og den tilhørende selvstændige bolig blive revet ned snarest muligt. Næstformand for andelsmejeriselskabet i Rørbæk, gårdejer Jens Peter Jensen, Kjemtrup, ønsker heller ikke at oplyse prisen. Han glæder sig til at den gamle bygning nu bliver revet ned. - Den har jo længe været noget af en skamplet for Rørbæk, så jeg ser med stor velvilje på at det nu bliver revet ned, erkender han. Ingen funktion De 16 nuværende andelshavere er alle lokale mælkeproducenter fra Rørbæk, Kgs. Tisted, Mejlby, Haverslev og enkelte i Ravnkilde, der har fravalgt leverance til Arla af den ene eller anden grund. Ifølge næstformand Jens Peter Jensen har andelsmejeriet i Rørbæk ikke været i egentlig drift de sidste omkring 15 år. I stedet afsætter de nuværende 16 andelshavere deres årlige produktion af 15-16 mio. kilo mælk til flere forskellige mejerier, blandt andet i øjeblikket til Sædager i Sdr. Onsild, Jernved ved Ribe, Ørbæk på Fyn samt mindre mælkeleverancer til få andre mejerier.