Boligselskaber

Gammel regning bliver pure afvist

Boligforening og private udlejere nægter at betale ekstra måler-afgift til Mariagerfjord Vand - Kommunen glemte at opkræve penge i fem år

Formand for Hobro Boligforening, det socialdemokratiske byrådsmedlem Mads Gammelmark bebuder, at vandforsyningen ikke får en krone af de ca. 800.000 kr., som de vil sende en regning på. Han mener desuden, at den særlige målerafgift er lovstridig og e

Formand for Hobro Boligforening, det socialdemokratiske byrådsmedlem Mads Gammelmark bebuder, at vandforsyningen ikke får en krone af de ca. 800.000 kr., som de vil sende en regning på. Han mener desuden, at den særlige målerafgift er lovstridig og e

Mariagerfjord Vand A/S, der står for vandforsyningen primært i den gamle Hobro Kommune, har glemt at opkræve en målerafgift på flere millioner kroner. Nu har de opdaget fejlen, men dem, der skal betale regningerne, nægter at betale. Formand for Hobro Boligforening, byrådspolitikeren Mads Gammelmark (S), afviser at betale en ekstraregning på ca. 800.000 kr., som Mariagerfjord Vand A/S har undervejs til kommunens største boligforening. Samme melding kommer fra formanden for Mariagerfjord Udlejerforening, Steffen Torp Jacobsen. Han opfordrer alle 65 medlemmer til at lade den ekstra vandregning ligge, når den dumper ind med posten i det nye år. Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kommunen glemt at opkræve et gebyr pr. bolig, der ikke har et selvstændigt vandur. I november sendte vandforsyningen breve ud til boligforeninger og private udlejere - ca. 200 i alt. med krav om indbetalinger på i alt 2,4 millioner kroner.