Gammel regning rykker i kassen

Regning fra 2009 spørger i baggrunden.

Brønderslev 22. september 2011 14:17

Ved siden af selve budget 2012 spøger en anden regning, som kommer som følge af, at Brønderslev Kommune valgte at anvende selvbudgettering i 2009 - en metode, hvor man selv skønner sine indtægter og høster den eventuelle gevinst, men også risikerer at få en regning, hvis skønnet er sat for højt. Det var det - og der skal derfor falde 57 mio. kroner i løbet af det første kvartal af 2012. Det har dog ikke direkte indflydelse på driften - pengene skal ikke tages derfra. Men det har betydning alligevel, for det påvirker vandstanden i den kommunale pengekasse. - Vi har fået lov at låne 10 mio., men der skal tages 47 mio. kroner i kassen, fortæller Jens Davidsen. Regning strækkes For at kassen ikke skal blive for tom, udskyder man også nogle afdrag på kommunens gæld, så udgiften på den måde strækkes over flere år. - Det svarer til, at man i en privat husholdning har haft et hårdt år i familien på indtægtssiden, og man så laver en aftale med banken om, at man ikke afdrager så meget næste år, fortæller Jens Davidsen. Med den manøvre kan man trække 25 mio. fra de 47 mio. i 2012 og reelt afgive 22 mio. af kassen i 2012, mens resten så bliver udskudt og bliver til gæld. - Det betyder, at vi får færre penge i kassen og en større gæld, konstaterer Jens Davidsen. Og kassen kunne man jo godt få brug for i andre sammenhænge. Status på den lige nu er, at den rummer gennemsnitligt 120 mio., hvilket er pænt - der skal helst være mindst 80 mio. siger en tommelfingerregel.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...