Hestesport

Gammel traver

Så er den gamle traver om sort arbejde fremme igen på banen i dansk politik, og det er den ene og alene, fordi det er dejlige nemme tal at slynge om sig med, hvad enten det drejer sig om manglende skat eller om øgede indtægter.

Vi er lidt over fem millioner borgere i dette land. Såvel denne som den foregående regering opererer med bagatelgrænsen på 10.000 kr., som det ikke kan betale sig at beskæftige sig med. Samtidig oplyses det fra samme politiske kilder, at det er beregnet, at der laves sort arbejde for 50 milliarder kr. i dette land om året, hvordan man så kan gøre det. Er der nogen, der kan se ligheden i disse tal, for politikerne kan tilsyneladende ikke. Rigtigt, - 5 mio. borgere og 10.000 kr. giver lige nøjagtig 50 milliarder kroner. For at kontrollere dette runde nul i opgørelsen vil man så lave lovarbejde og mere bureaukrati for at kriminalisere danskere, som ikke bruger betalingskort eller Home Banking ved at gøre enhver, der benytter sig af en autoriseret håndværker, ansvarlig for, at denne håndværker nu også fører betalingen for udført arbejde ind i sit regnskab. Jeg tror simpelthen ikke på, at en sådan lovgivning holder i menneskeretslige retsinstanser, for det ville jo være at gøre andre end den regnskabsansvarlige ansvarlig for et korrekt regnskab. Hvad gør man ved sort arbejde, udført af ikke-regnskabspligtig? Som bekendt er man som privat ikke pligtig til at opgive lønudbetaling til arbejdskraft, hvis den ikke overstiger 10.000 kr. Hvis jeg således har 100 forskellige til at hjælpe mig med at bygge et hus uden arbejde udført af regnskabspligtig hjælp, er jeg altså ikke pligtig til at oplyse Skat om noget som helst af de udbetalinger? - Det er jo som bekendt ikke ret meget arbejde, der er omfattet af en regel om autorisation. Kære politikere, brug dog kræfterne på noget, der bliver til noget.