Gammeldags takt og tone fremmer karrieren

Mange job i dag kræver først og fremmest gode sociale kompetencer - det faglige forventes bare at være på plads. Men hvis man nu ikke ejer følelsesmæssig intelligens og notorisk ikke kan finde ud af at begå sig, hvad gør man så?

Gode ma­ne­rer og gam­mel­dags belevenhed kan være vig­ti­ge­re end nok så me­get fag­lig dyg­tig­hed, hvis man vil frem i ver­den i dag.Foto: Pol­fo­to

Gode ma­ne­rer og gam­mel­dags belevenhed kan være vig­ti­ge­re end nok så me­get fag­lig dyg­tig­hed, hvis man vil frem i ver­den i dag.Foto: Pol­fo­to

Det er sjældent, at man får det råd, at det er bedre at “lade som om” end at være sig selv. Ikke desto mindre er det et af kernebudskaberne i en ny bog af konsulent og forfatter Sanne Udsen, som måske mest er kendt for bogen “Psykopater i jakkesæt”, der sidste år fyldte godt i medierne. I sin nye bog” Takt og tone på jobbet”, fokuserer hun på sociale kompetencer, følelsesmæssig intelligens og de gode manerer på jobbet. Udgangspunktet er, at hvis man virkelig vil have succes i sit arbejdsliv i dag, så gælder det om at folk kan lide én. Eller i hvert fald ikke direkte har noget imod én. Og hvis man er en person ganske uden indlevelsesevne og blottet for almindelig pli, så kan det selvfølgelig være vanskeligt at opnå. Men selvom ens sociale kompetencer kan ligge på et meget lille sted, så kan man altså lære sig selv nogle grundlæggende spilleregler udenad, noget “takt og tone”, som langt hen ad vejen vil kunne “narre” omgivelserne. Alligevel mener Sanne Udsen ikke, at der er tale om snyd. - Hvad er ægte? Den sociale kompetence ligger i, at man kan omgås folk ordentligt. Om man føler det dybfølt, når man holder døren eller giver hånden, er ligegyldigt for andre. Egentlig handler det jo bare om, at man tænker sig lidt mere om, siger Sanne Udsen. Konkrete situationer I bogen bryder hun begreber som “sociale kompetencer” og “emotionel intelligens” ned i en række mere konkrete situationer, som man kan lære at håndtere fornuftigt, men hun understreger dog, at hvis man virkelig ikke ejer basale social forståelse, så vil man vil aldrig blive utvungen i forhold til andre folk, ved at læse hendes bog. - Sådanne mennesker vil have godt af at lære nogle regler. Men det kan måske godt blive lidt hundetrænings-agtigt: Husk at give hånd, når jeg kommer ind på et kontor, ler Sanne Udsen, som også gerne medgiver at emnet for hendes forrige bog, psykopaterne, i vid udstrækning benytter sig af samme teknik. - Ja det er rigtigt. Hvis man ønsker at være meget manipulerende og har gode manerer, så kan man komme meget langt, før folk opdager, at man er en meget ubehagelig person. Er man rigtig dygtig, kan man stort set slippe af sted med hvad som helst, siger Sanne Udsen og tilføjer, at det ikke kun gælder psykopater, men også bare almindelige mennesker, der er nået til tops uden særlig grund. - Der findes utallige eksempler på folk, som er nået helt til tops uden at have nogle særlige indlysende kvaliteter ud over, at de er en flink fyr. Jeg vil ikke nævne navne, men der er en lang liste med topchefer, hvis primære kvalifikation er, at alle godt kan lide dem. Det understreger bare, hvor utroligt meget de sociale kompetencer betyder i dag. Social kompentence At bogen kommer nu er da heller ingen tilfældighed. Evnen til at begå sig blandt andre mennesker, til at løse konflikter uden unødigt at træde nogen over tæerne, til at læse kunder og forretningspartnere - kort sagt den sociale kompetence - bliver stadig vigtigere på arbejdsmarkedet. Når en arbejdsgiver i dag annoncerer efter en ny medarbejder, så fylder kompetencerne typisk langt mere end de faglige kvalifikationer. Medarbejderen skal kunne samarbejde, omgås andre, udvise engagement, have team spirit, være motiveret og fleksibel og gerne kunne identificere sig med en lang række andre mere bløde værdier, som virksomheden gerne vil stå for. Først til allersidst, hvis overhovedet, bliver de faglige kvalifikationer nævnt. - Fokus er klart, og det er også ofte de sociale kompetencer, der - bevidst eller ubevidst - belønnes, når der skal uddeles lønforhøjelser eller nye, spændende opgaver. Men selvom de sociale kompetencer betyder så meget, så indgår de ikke i pensum på de videregående uddannelser - de forventes bare at være i orden, siger Sanne Udsen. I bogen hævder hun direkte, at uanset hvor dygtig man er, uanset om man er et geni på sit område, så nytter det ikke i længden, hvis folk ikke kan lide dig. Som minimum skal de kunne holde ud af være sammen med dig. Den tid er forbi, hvor geniet på området kunne sidde inde på sit kontor og råbe af alt og alle, mens han iført hvide sokker og sandaler løste komplicerede problemer. Og de færreste af os er jo genier. Manerer og opdragelse - Hvis du er meget kejtet eller måske direkte et dumt svin, så har du alt imod dig i forhold til at få succes på arbejdsmarkedet. Almindelig generthed kan virke som arrogance og så blokerer du for din egen karriere, selvom du faktisk er flink, siger Sanne Udsen, som har erfaring for, at de folk som virkelig kunne have brug for at lære lidt manerer, ofte selv tror, at de er gode til at omgås andre folk. - Det er problemet. Det er godt, du er god til dit job, men omgivelserne bedømmer dig mere på andre ting. Jeg har en veninde, der er chef. Hun havde en ansat, der havde så dårlige bordmanerer, at hun ikke kunne tage ham med i byen, og hun vidste ikke, hvordan hun skulle forklare ham det. Men han kunne ikke omgås kunder, og derfor stod han i vejen for sin egen karriere, forklarer Sanne Udsen. Hun understreger, at disse ting betyder meget mere, end vi lige tror. - Et godt eksempel er bordmanerer og børneopdragelse; skal børnene blive siddende til alle er færdige, eller kan de gå fra bordet, når de selv er mætte? Der er stor forskel på, hvordan folk gør det, og det kan give store konflikter mellem de voksne. Man kan simpelthen ikke tage på ferie med nogle, der har grundlæggende andre manerer, end en selv, for så kan man ikke holde sin linje og opdrage børnene, som man gerne vil. Manererne bliver et udstillingsvindue, hvor forskellene tydeliggøres, siger Sanne Udsen. Nothing personal Nu vil nogen måske hævde, at når det kommer til forretninger, så er det til syvende og sidst pengene, der taler. Men det der med at forretning er forretning og ikke personligt, giver Sanne Udsen heller ikke meget for. - Man skal ikke undervurdere de sårede følelsers betydning i erhvervslivet, i kulturlivet eller andre steder. Folk er villige til at undlade at indgå en profitabel aftale, blot fordi de ikke kan lide modparten. Der er også masser af eksempler på folk der ikke bliver forfremmet, fordi én højere oppe i hierarkiet har set sig sur på ham, eller kender én, hvis kone han har haft en affære med for ti år siden... - En arbejdsplads og et kundeforhold er fyldt med personlige ting. Det er faktisk noget, der til stadighed kan forbløffe mig, men folk vil gå utroligt langt for ikke at handle med folk, som de ikke kan lide af den ene elle anden grund. Selvom der er penge at tjene, siger Sanne Udsen, som et stykke af vejen, godt kan forstå mekanismerne bag en sådan opførsel - Hvis vi taler kontrakter, så er der ofte et stort element af usikkerhed; der er en mulighed for at tjene penge, men det er jo aldrig sikkert, og det eneste man så ikke vil, er at samarbejde med en man fra starten ikke bryder sig om eller stoler på. Og det gælder sådan set alle steder, siger hun.