Lokalpolitik

Gammelt hus må vige for butik

Udvidelse af Netto mulig efter godkendelse af lokalplan

SKAGEN:- Det er ganske vist en ejendom, som i Kommuneatlasset er betegnet som bevaringsværdig, men den ligger i kategori fem, som er for de mindst bevaringsværdige af de bevaringsværdige ejendomme, og derfor har vi i udvalget for teknik og miljø valgt at se bort fra indsigelserne. Sådan introducerede udvalgsformand Inger Støtt (V) forslaget om, at Lokalplan 187-C blev endelig godkendt, da byrådet havde den til behandling. Den meget lidt bevaringsværdige bevaringsværdige ejendom ligger på hjørnet af Sct. Laurentii Vej og Skippervej, og den må falde for, at den eksisterende Netto-butik kan blive udvidet. Den nye bygning bliver i samme stil som den eksisterende butiksejendom, og det mener udvalget vil give et pænere bybillede på stedet. Som forholdene er nu, ligger den gamle ejendom "klemt" mellem to større ejendomme. De øvrige byrådsmedlemmer var enige med udvalget for teknik og miljø, og lokalplanen blev godkendt uden yderligere kommentarer. Efter planen kan Netto-butikken udvides med cirka 250 kvadratmeter, så den bliver i alt cirka 800 kvadratmeter. Det er der plads til efter Regionplanen, og Nordjyllands Amt havde da heller ikke gjort indsigelse mod lokalplanforslaget.