Lokalpolitik

Gammelt hus skal vige for Netto

Netto kan udvides ved at gammelt hus rives ned

SKAGEN:Et lokalplanforslag som skal gøre det muligt at udvide discountbutikken Netto med godt 250 kvadratmeter fremlægges formentlig offentligt til høring i otte uger i begyndelsen af marts. Kommunes udvalg for teknik og miljø har netop godkendt lokalplanforslaget, og det behandles på økonomiudvalgsmødet fredag og i byrådet 3. marts. Størsteparten af indholdet i det nye lokalplanforslag er identisk med bestemmelserne i centerplanen, lokalplan 100, som i dag er gældende for området. Der er dog afvigelser, og blandt dem er, at det nye lokalplanforslag indeholder en bestemmelse om, at det eksisterende gamle hus på hjørnet af Sct. Laurentii Vej og Skippervej må rives ned for at give plads for udvidelsen af butikken. Det gamle hus er med i Kommuneatlasset som bevaringsværdigt i middel grad. Det står til fem på en skala, som går fra et til ni med et som det mest bevaringsværdige. Den eksisterende Netto-butik er på cirka 535 kvadratmeter, og det er planen at udvide den til 800 kvadratmeter. Da den største butiksstørrelse ifølge kommuneplanen er 500 kvadratmeter, skal der samtidig med lokalplanens godkendelse også vedtages et tillæg til kommuneplanen. Ifølge regionplanen må der i centerområdet Skagen ske en udvidelse af dagligvarebutikkerne - enten ved egentlige udvidelser eller ved etablering af nye dagligvarebutikker - på ialt 4.000 kvadratmeter. Der er derfor god plads ifølge regionplanen til udvidelsen af Netto, idet der blot er brugt cirka 200 kvadratmeter af de 4.000 på forhånd. Det er til udvidelsen af Fakta.