Lokalpolitik

Gamst kræver overbevisende plan for Karolinelund

Tivoli bliver aldrig rentabelt med nuværende koncept, mener byrådsmedlem, som er klar til at smække kassen i

Loopen bli­ver re­pa­re­ret for 1,5 mio. kr., og kom­mu­nen be­ta­ler. Men by­rå­det bør over­ve­je, om for­lys­tel­ser­ne er så ned­slid­te, at de skal fjer­nes, me­ner by­råds­med­lem Vi­beke Gamst. ar­kiv­fo­to: Gre­te Dahl

Loopen bli­ver re­pa­re­ret for 1,5 mio. kr., og kom­mu­nen be­ta­ler. Men by­rå­det bør over­ve­je, om for­lys­tel­ser­ne er så ned­slid­te, at de skal fjer­nes, me­ner by­råds­med­lem Vi­beke Gamst. ar­kiv­fo­to: Gre­te Dahl

AALBORG:Aalborg Zoo skal præsentere byrådet for en meget overbevisende plan for, hvordan driften kommer til at løbe rundt i Tivoli Karolinelund. For byrådet, som for et år siden investerede otte mio. kr. i tivoli, skal ikke kaste gode penge efter dårlige. Det mener byrådsmedlem Vibeke Gamst (K), som ikke tror på, at Karoline-lund med det nuværende koncept bliver økonomisk rentabelt. Burde ikke betale - Vi fik at vide, at det var et meget favorabelt tilbud, byrådet fik, og at forlystelserne var meget mere værd end det, kommunen skulle betale. Og det var en forudsætning, at driften skulle hvile i sig selv. Men nu kan vi se, at der begynder at komme regninger, fordi forlystelserne er nedslidte, og jeg frygter, at der kommer flere regninger, siger Vibeke Gamst med henvisning til, at Aalborg Kommune har betalt 1,5 mio. kr. for renovering af rutsjebanen Loopen. Det er i øvrigt et beløb, som byrådet ikke burde have betalt, for det skete uden, at byrådspartierne blev orienteret, og det er dybt kritisabelt, pointerer Vibeke Gamst. Selv om det er byrådet, der ejer Loopen, er det ifølge driftsaftalen Karolinelund, som skal betale vedligeholdelsen. - Borgmesteren strækker kulturbegrebet så vidt, at elastikken springer, når han kalder Karolinelund en kulturinstitution og bruger det som begrundelse for, at kommunekassen har betalt 1,5 mio. kr. for en reparation af rutsjebanen. Det kan være meget sjovt med en tur i rutsjebanen, men der er ikke flere vitaminer i det end i en fadbamse i Jomfru Ane Gade. Hvor er fordelene? Ifølge Vibeke Gamst gik politikerne med til at købe Karolinelund, fordi Aalborg Zoo var meget opsatte på at overtage driften af tivoli. Men nu ser det ud til, at Karolinelund er blevet en møllesten om halsen på zoo i stedet for en gevinst. - Driften tynger, og hvor er gevinsten ved samdriften med zoo, spørger Vibeke Gamst. Hun understreger, at medmindre zoo kan præsentere byrådet for en overbevisende plan for tivoliets fremtid, så skal byrådet overveje, hvad der skal ske med Karolinelund. - Jeg synes, at bestyrelsen i Aalborg Zoo skal spørge sig selv, om Karolinelund har levet op til forventningerne. Tror de stadig på, at der kommer sorte tal på bundlinjen. Måske er det bedre at pille mange af forlystelserne ned og lade nogle få blive stående. Attraktivt område Vibeke Gamst slår fast, at Karolinelund stadig skal være et område, som er attraktivt at komme i for borgene. - Vi skal selvfølgelig tage hånd om anlægget og sørge for, at der sker noget. Det er fint med friluftskoncerter og arrangementer, og det er fint, at borgerne har fået en åben bypark. Men mon ikke byrådet skal tænke over vores beslutning igen med hensyn til de gamle mekaniske forlystelser og afstå fra at kaste flere gode penge efter dårlige. Vibeke Gamst udelukker ikke, at Karolinelund skal have mulighed for at køre videre i et år mere med det nuværende koncept. Men det kræver altså en troværdig plan for fremtiden.