Lokalpolitik

Gandrup efterlyser byggegrunde

Unge vil gerne tilbage, når de stifter familie, men umuligt at finde ledig byggegrund

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Multibanen ved Gandrup Skole er flittigt brugt og et af de mange aktiver, byen har fået i de senere år.

Man kommer ikke udenom, at det er lettere komme igennem i den lille kommune, men i den store er der flere strenge at spille på. Ernst Maahn og Arne Jacobsen, henholdsvis formand og næstformand i Gandrup Samråd i den tidligere Hals Kommune, er tilfredse med, at Gandrup er blevet en del af Aalborg Kommune. - Vi ved, hvor vi skal henvende os, men jeg er ikke sikker på, at borgerne i almindelighed oplever det som en fordel. Nogen synes, der er langt til Aalborg, siger Arne Jacobsen. Samtidig er der også opmærksomme på, at borgerne i Gandrup har været godt vant med kommunekontoret i byen. - Det er ikke sikkert, at de mener det samme som os i Hou og Langholt, hvor de har været vant til at køre efter tingene. Tålmodighed Men der er ventetider, som udfordrer tålmodigheden. På tredje år venter de på den store genbrugsplads, som erstatning for de fem i alt i den tidligere Hals kommune, skal blive til noget i Gandrup. Den kommunale beslutning er forlængst taget, men der går nok et år endnu, før der kan være indvielse. Genbrugspladser hører under forsyningsvirksomhederne, men det er Teknik & Miljø, der står for anlægsarbejderne, og samarbejdet mellem de to instanser tager tilsyneladende tid, siger Ernst Maahn. - Placeringen af genbrugspladsen er desuden et eksempel på, at det er godt at samarbejde med de lokale. Det var Ernst Maahn, der måtte gøre embedsmændene bag de kommunale skriveborde opmærksom på, at der i Gandrup allerede var udlagt et areal til formålet, da embedsværket sad og granskede i mulig placering. - Det er vigtigt, at samrådene inddrages i planlægningsfasen. Når en lokalplan først er udarbejdet, er den næsten umulig at få ændret, fordi den har taget timer at få lavet, tilføjer Arne Jacobsen. Det var ikke nogen forsømt kommune, Hals kunne aflevere til Aalborg. Gode skoler Borgerne kan bl.a. glæde sig over nogle af kommunens bedste skolebygninger, idet Hals Kommune ofrede en del på skolerenoveringer op til kommunalreformen. Værestedet er et aktiv for mange af områdets ældre. Der folk dagen igennem. Værestedet er fra 1980 og en erstatning, da Gandrup måtte afgive sit plejehjem til Vester Hassing. Teglværkssøerne, etableret ved det gamle teglværk, er blevet et rekreativt område, som borgerne unge som gamle sætter pris på. Lokale ildsjæle har bl.a. med midler fra Friluftsrådet skaffet 325.000 kr. til en multibane, og på lørdag, 17. december, kan samrådet indvie et kunstværk ved det gamle kommunekontor. Pengene skyldes fonde samt 135.000 kr. af arven efter Hanne Mortensen, Hals. Det er initiativrige ildsjæle, der trækker læsset og holder sammen på tingene. Ernst Maahn blev således hædret med prisen for Året Ildsjæl 2010 sidst år. Han er også formand for borgerforeningen, mens Arne Jacobsen er idrættens mand i samrådet. Udstykning i stå Gandrup er en by med ca. 1600 beboere, og flere vil gerne til, men udstykningen af nye byggegrunde er gået i stå. - Hals og Vester Hassing udpeget som vækstbyer, og det er svært at presse igennem, at vi også har behov, og det er nedfældet, at de eksisterende byer også må udvide. - Vi har en formodning om at mulige købere henvises til Hals og Vester Hassing, siger Ernst Maahn og tilføjer, at han ikke er sikker på, at det er kommunens skyld. - Faktum er, at vi ikke har en eneste grund. - Og der er mange af byens børn, der gerne vil vende tilbage, når de har stiftet familie. Gandrup var byen Gandrup var administrationsbyen i den tidligere Hals Kommune og blev det i forbindelse med kommunalreformen i 1970, hvor Øster Hassing og Vester Hassing Kommune blev en del af Hals Kommune. Det var på et tidspunkt før ferielivet bredte sig, og Hals ikke var noget særligt. - I forvaltningen synes de sikkert også, at det er sjovere at planlægge en udstykning på 50 grunde end én på blot 10. De er begge tilfredse med den nye forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, SBU, som blev oprettet med landdistrikterne som sin væsentligste opgave. - Man kan altid ringe og får altid en god behandling, men SBU som sådan kan ikke lave noget. Man skal videre til Teknik & Miljø, hvorunder hører både Park & Natur og Trafik & Veje. Man skal igennem mange instanser for at nå noget, siger Ernst Maahn. Når regnebrættet gøres op, ser de to fleste fordele. Også inden for idrætten, hvor Hals Kommune ellers har rost sig af den såkaldte Hals-ordning som landets bedste. Foreningerne fik en pose penge, som de selv kunne fordele. - Nu er de kommet under SIFA (Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg Kommune, red), og jeg er da ikke sikker på andet end, der kommer flere penge ud, men de små foreninger har nok fået sværere ved at komme igennem, erkender Arne Jacobsen.