Gandrup

Gandrup har fået en ny Borgergade

Jo­han­nes Els­nab på ta­ler­sto­len ved ind­vi­el­sen. pri­vat­fo­to

Jo­han­nes Els­nab på ta­ler­sto­len ved ind­vi­el­sen. pri­vat­fo­to

GANDRUP:Johannes Elsnab, formand for Teknisk Udvalg i den gamle Hals Kommune, gjorde status over Gandrup by før og nu i forbindelse med indvielsen af ”ny” Borgergade i Gandrup. På den nye rådhusplads mindedes han i sit tilbageblik den tid, da Gandrup by blomstrede med masser af forskellige forretninger og erhverv – en tid, der i dag står i nogen modsætning til forholdene i den tidligere så driftige handelsby. Men hvorom alting er, så blev den ny Borgergade behørigt indviet med FDF’s Tamburkorps i spidsen efterfulgt af diverse talere, inden man ved den efterfølgende reception tog for sig af pilsnere og pølser med Borgergruppen for lokalsamfundet Gandrup som vært. Endelig var ”Trykkogerne” endnu en gang på pletten med festlig musikalsk underholdning om bord på Melholt Cementstøberis gamle, velrenoverede lastbil. Også Vibeke Gamst, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Aalborg Kommune, havde gode ord tilovers for byforskønnelsen – selv om hun med et glimt i øjet sammenlignede effekten af det nye springvand med en dårligt fungerende kaffemaskine...lup