Gandrup Skole klar til ny overhaling

Byrådet har afsat 13 mio. kr. til anden etape - byggestart til sommer

GANDRUP:Mens Hals Byråd i disse dage er på udkig efter et beløb på mellem fem og ti millioner kroner til en uventet renovering af V. Hassing Skole, så ventes det selvsamme byråd senere på måneden at sige god for at skyde anden etape af Gandrup Skoles renovering i gang. Det er et projekt, hvortil der på budgettet er afsat 13 mio. kr., og kulturudvalget har på det seneste møde over for byrådet indstillet, at de 13 mio. kr. frigives, og at der sættes gang i udarbejdelsen af licitationsmaterialet. Siger også byrådet på det næstkommende møde 28. maj som ventet ja til det samme, vil projektet øjeblikkeligt kunne sendes i licitation, og holder licitationsresultatet sig inden for det bevilgede, vil anlægsopgaven også kunne igangsættes så hurtigt som muligt - i stedet for at få sendt licitationsresultatet igennem en ny, forsinkende politisk behandling. - Vi håber at kunne komme i gang i begyndelsen af august, siger inspektøren på Gandrup Skole, Carsten Søndergaard, der ikke lægger skjul på, at han glæder til at få anden etape af skolerenoveringen igangsat - og færdiggjort. - Vi er meget glade og tilfredse, konstaterer han. Større lokaler Blandt det, som Carsten Søndergaard glæder sig mest til, finder man den kendsgerning, at elever og lærere på skolen kan se frem til at få markant større klasselokaler. Det sker blandt andet, når hele sydfløjen totalrenoveres med det resultat, at tre klasser slås sammen til to. Dermed vokser klasselokalestørrelsen fra de nuværende 42 til 63 kvadratmeter, og den øgede plads vil give både elever og lærere nye muligheder i dagligdagen. - Vi kan med de store lokaler arbejde med forskellige holdstørrelser og lignende, og den øgede fleksibilitet betyder, at vi får bedre mulighed for at komme rundt om eleverne pædagogisk, fortæller Carsten Søndergaard. Ud over renoveringen af sydfløjen bliver der i forbindelse med den nye skole-overhaling også tale om etableringen af en helt ny, cirka 800 kvadratmeter stor vestfløj med seks nye klasselokaler. Et af disse skal bruges som et såkaldt kompetencecenter, hvilket på mere jordnært dansk betyder, at det er her, at elever med behov for ekstra støtte i bestemte fag kan tilegne sig den manglende viden for at kunne følge med kammeraterne i klassen. Der er også i den nye vestfløj tale om store klasselokaler, og selv om skolebestyrelsen over for kulturudvalget havde bedt om at få klasselokalerne helt op på 70 kvadratmeter, så er Carsten Nørgaard nu ganske godt tilfreds med de 63 kvadratmeter, som kulturudvalget har lagt sig fast på. - Jeg vil selvfølgelig gerne have lokalerne så store som muligt - 80 kvadratmeter ville også have været godt - men jeg er meget glad for det, vi får, siger han. Nyt knudepunkt I forlængelse af den nye vestfløj vil der tillige blive bygget en ny, 180 kvadratmeter stor aula, der skal tjene som skolens nye samlingspunkt og mødested. Der bliver i den nye aula tale om en mobil scene, og også her glæder Carsten Søndergaard sig til de nye tider. - Gandrup Skole er en musisk og meget kreativ skole, og den nye aula bliver et godt sted at mødes for at øve sig på forskellige forestillinger og lignende, siger han. Med renoveringen af sydfløjen og etableringen af vestfløjen bliver der også begge steder tale om et nyt fælleskøkken, så også madkunsten kan inddrages i undervisningen. Samtidig bliver der i alle klasserne tale om en håndvask med tilhørende over- og underskabe, og mens det også tjener til at udvide undervisningsmulighederne - til for eksempel projekter, hvori brugen af vand indgår - så ser Carsten Søndergaard også frem til, at der med etableringen af vestfløjen bliver tale om et lukket gårdareal mellem de to fløje. - Det betyder, at vi i forbindelse med billedkunst og andre kreative fag kan gå ud i gården og arbejde dér med for eksempel skitsetegninger. Det bliver på en måde skolens udendørs grupperum, bemærker inspektøren, som samtidig slår fast, at der i atriumgården skal opsættes borde, stole og måske en grill - for igen at give medarbejdere og elever et rart sted at mødes og hygge sig. - Der bliver i den nye vestfløj tale om en glasfacade ud til atriumgården. Det er en herlig tanke at tænke på, hvordan det bliver at gå ned ad dén gang, tilføjer Carsten Søndergaard. Vil have taget med Ud over det oven for nævnte vil den forestående skolerenovering også byde på etableringen af en elevator, der går lige fra kælderen til første sal, ligesom der i den nye aula også bliver indrettet et lille køkken til brug for servering dér. - Det her er den helt ideelle løsning, slutter Carsten Nørgaard, der på dét punkt bakkes op af formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S). - Det er et rigtig spændende projekt, og det er tiltrængt, for de nuværende lokaler er altså små, siger han. Sørn Nordhald & Co. i kulturudvalget har iøvrigt i forbindelse med den forestående renovering af skolen i Gandrup indstillet, at også sydfløjens tag skal renoveres, hvis det fortsat er muligt at holde sig inden for de bevilgede 13 mio. kr. - Taget er over 30 år gammelt, så det er nok nu, at det skal renoveres. Ellers skal vi bare til at se på det om to-tre år, og så kan vi lige så godt tage det hele på én gang, forklarer Sørn Nordhald.