Gandrup Skole må bruge alle anlægskronerne

Skolevæsen 1. april 2005 06:00
GANDRUP: Skoleleder Carsten Søndergaard må gerne bruge hele byrådets rammebevilling på 14,3 mio. kr. til den igangværende, tredje etape af Gandrup Skoles renovering. Det sagde et enigt byråd onsdag aften ja til, selv om der tidligere i den politiske sagsbehandling har været udtalt uenighed om, hvorvidt dette skulle tillades. Uenigheden opstod forud for byrådsmødet i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt Gandrup Skole måtte bruge eventuelt sparede bevillings-kroner i anlægsfasen til at investere i nogle af de ting, der p.t. har måttet skæres væk som følge af det sparekrav, der fulgte i kølvandet på den nylige licitation. Denne mulige brug af eventuelt opsparede anlægs-kroner var der i både kultur- og økonomiudvalgene nogle, der sagde ja til, mens andre sagde nej, og på byrådsmødet forklarede Jørn Martinsen (V) sit nej med, at dette havde en principiel grund - fordi der i hans øjne skal være tale om ens forhold for alle skoler. Og da der tidligere er blevet sagt nej til noget tilsvarende fra Hals Skole, mente han også, at der skulle siges nej denne gang - medmindre byrådet da i fællesskab kunne ændre holdning og lade skolerne råde helt og holdent over den samlede bevilling. Og det sagde byrådet så i fællesskab o.k. til.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...