Gang i ældrebyggeri

I alt 42 boliger under opførelse i Aars til ældre med plejebehov

Ældreforhold 25. september 2002 08:00

AARS: I dag tager borgmester Knud Kristensen første spadestik til udvidelsen af Plejecenter Solvang med 30 ny boliger. Dermed er endnu et byggeri på ældreområdet i gang i Aars, idet håndværkerne allerede er i gang med opførelsen af 12 boliger på Østermarken. Der skulle to licitationer til på Solvang, før kommunen kunne vælge, hvem der skulle udføre arbejdet til en samlet sum af knap 17 millioner kroner. Kommunaldirektør Keld Jørgensen oplyser, at efter gennemgangen af de indkomne tilbud, har man valgt de lavest bydende, og det betyder, at kun et enkelt firma inden for kommunegrænsen er med i den samlede entreprise. Ved Østermarken skal de 12 nye boliger i første omgang anvendes af de nuværende beboere, idet resten af plejecentret skal renoveres. Hvordan det nærmere skal foregå er ikke helt afklaret endnu, oplyser formanden for socialudvalget, Henriette Qvist. De nuværende boliger på det gamle plejehjem skal op i standard og ideen er, at de ældre skal bo i nogle opodelte miljøer, der føles mere nære for beboere og personale. I hver enhed skal der således være personalerum. - Det bliver et helt andet plejehjem, fordi vi får de små enheder, understreger formanden. Det er meningen at skabe seks klynger på Østermarken, som i dag fremstår som en firkantet bygning. Det kan blandt andet ske ved at inddrage en overdækning ved hjemmet. Til gengæld vil de ny 12 boliger derefter blive en helt selvstændig afdeling, hvor det eneste fælles bliver en branddør, som Henriette Qvist udtrykker det. - Vi vil overveje, om de nye boliger efter renoveringen af den gamle del, skal tilbydes yngre beboere, men det er ikke afklaret endnu, slutter formanden for socialudvalget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...