Lokalpolitik

Gang i alle gode kræfter

NIBE:Der skal gang i alle gode kræfter for at udvikle lokalsamfundene i landdistrikterne. Det er en af konklusionerne efter en temadrøftelse i byrådet sammen med Udviklingsrådet. Her var der enighed om, at landdistrikterne skal på dagsordenen, oplyser borgmester Jens Østergaard Madsen. Meningen er, at de enkelte lokalsamfund selv udvikler visioner for deres område og efterfølgende tager ansvar for at føre dem ud i livet. - Vi har nogle levende lokalsamfund i kommunen, og jeg er sikker på, at mange borgere har lyst til at blande sig i debatten og præge deres lokalområde, fortsætter Jens Østergaard Madsen. Derfor vil jeg kontakte de lokale borgerforeninger og interesseorganisationer, så vi kan få gang i processen. - Vi skal mobilisere alle gode kræfter, så vi kan sikre, at vi også i fremtiden har nogle attraktive lokalområder. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at landdistriktspolitikken ofte udmønter sig i konkrete projekter og fungerer som løftestang for yderligere investeringer i lokalområderne, slutter borgmesteren. Ideen om en landdistriktspolitik er en udløber af Leadermidler EU-støttet samarbejdsprojekt mellem de syv kommuner Nibe, Løgstør, Fjerritslev, Farsø, Brovst, Aars og Nørager kommuner. Landdistriktspolitikken skal udvikles med udgangspunkt i den såkaldte Leader-metode, der er udarbejdet af Rørbækcentret. Metoden indebærer, at de lokale repræsentanters ideer og visioner danner grundlaget for det videre arbejde med landdistriktspolitikken. Det sker på såkaldte udviklingsværksteder, hvor beboere får assistance af konsulenter fra Rørbækcentret. Typisk omfatter udviklingsplaner fritid, kultur, erhverv og handel, turisme, bosætning, trafik og miljø.