Lokalpolitik

Gang i beskæftigelsen i vesthimmerland

[ Beskæftigelsesregion Nordjylland dækker geografisk samme område som den nye nordjyske region efter strukturreformen - altså det gamle Nordjyllands Amt plus Thy og Mors samt nogle småreguleringer i kommunerne i grænselandet til Region Midtjylland. [ Der er i alt 10 lokale jobcentre som Jobcenter Vesthimmerland, og de er alle suppleret af et kommunalt beskæftigelsesudvalg bestående af politikere og et lokalt beskæftigelsesråd med arbejdsmarkedets parter. [ Opgavens omfang illustreres måske bedst af følgende tal for Vesthimmerlands Kommune: Sygedagpenge (sager i 2005):5–52 ugers sygdom: 1836Over 52 uger: 262 Kontanthjælp:I gennemsnit i 2005 764 personer på kontanthjælp, af dem var 219 aktiveret. Det vil sige at 29% af kontanthjælpsmodtagerne var aktiveret i 2005. Fleksjob:Antal personer pr. 1/7 2006: 365 Skånejob:Antal personer pr. 1/7 2006: 39Revalidender:127 personer på bruttorevalidering i 2005. Kommunal jobtræning:Antal personer pr. 1/7 2006: 75 Flygtninge- og indvandrere:1. juli var der meget få flygtninge i integrationsprogrammet i Vesthimmerland. Men Vesthimmerlands Kommune skal modtage 18 flygtninge på 2006-kvoten. Én kommer til september og resten i februar 2007. I 2007 står Vesthimmerland derudover til at modtage 22 nye flygtninge. Forsikrede ledige:Antal personer berørt af ledighed i 2005: Under 30 år: 789 Mellem 30 og 49 år: 2164 Over 50 år: 1097 Samlet antal: 4044 Omregnet til helårsledige: 1333 Heraf ikke-danskere: 62 Antal samtaler mellem AF og forsikrede ledige i 2005: 5365 Indgåede jobplaner: 392 Reviderede jobplaner: 747 Antal aktiverede: 1062 Antal godkendte cv’er: 1763