Litteratur

Gang i de gamle

{Inden for samme måned er der udkommet tre vigtige bøger. Det er genudgivelser af Løgstrup og Sløk, der skal baske i kioskerne. Løgstrups to hovedværker "Den etiske fordring" (1956) og "Skabelse og tilintetgørelse" (1978) viser tilsammen, hvor original hans tænkning var. Sløk er på gaden med to små tekster om idéhistorie, "Gud, menneske, kosmos" (1968), som ikke har været trykt samlet før. Titlen er ny - indholdet klassisk Sløk.hg