Overenskomster

Gang i de lokale lønforhandlinger

Dansk Metal Thisted har indtil videre forhandlet de bedste lønstigninger hjem. Arkivfoto

Dansk Metal Thisted har indtil videre forhandlet de bedste lønstigninger hjem. Arkivfoto

Cirka 60 procent af lønforhandlingerne er afsluttet på det private arbejdsmarked THISTED: På minimallønsområdet bliver der forhandlet på områdets virksomheder mellem tillidsmændene og virksomhedernes ledelser. Det er langt fra alle lokale lønforhandlinger, som er blevet afsluttet. Hos Træ Industri By (TIB) siger næstformanden for industriafdelingen Kurt Nielsen, at omkring 60 til 70 procent af forhandlingerne er afsluttet. Det samme er tilfældet hos 3F Thy-Mors, hvor ligeledes 60 til 70 procent af forhandlingerne er afsluttet ifølge faglig sekretær Jens Jørgen Madsen. Kun Dansk Metal Thisted afviger fra billedet, hvor formand Erik B. Christensen anslår, at omkring 25 procent er afsluttet, og for metal drejer det sig om et årige aftaler. 3F Lønforhandlingerne tager sit udgangspunkt i basislønnen, og i langt de fleste tilfælde er der indgået treårige aftaler for 2007, 2008 og 2009 og for de aftaler, falder den største timeløn i år, hvorefter der er en lidt mindre stigning de to næstfølgende år. - Der er enkelte et-årige aftaler, men det er ganske få, siger Jens Jørgen Madsen, 3F, og stigningerne for medlemmer ligger i gennemsnit på omkring fem til seks kr. i timen. Overenskomsten gav en lønstigning på 3,50 kr. i timen på mindstelønnen ifølge overenskomsten, men det er ifølge Jens Jørgen Madsen ikke aktuelt, fordi 3F Thy-Mors ikke har medlemmer, som arbejder på mindstelønnen. - Jeg synes det ser rimeligt godt ud, og navnlig hvis man sammenligner med de seneste år, siger han. TIB Ifølge Kurt Nielsen, TIB, er lønforhandlingerne afsluttet på de store virksomheder, og han siger, at forhandlingerne har trukket lidt længere ud på grund af forhandlingerne om overenskomsterne. - På de fleste virksomheder er der indgået treårige lønaftaler, og de er kendetegnet ved, at den højeste lønstigning falder i år, og lidt mindre i 2008 og 2009, siger han. TIB’s industrimedlemmer har forhandlet lønstigninger hjem på omkring fem kr. i timen på baggrund af basislønnen. - Vi kunne jo altid ønske os mere, men det er, hvad tillidsmændene har kunnet forhandle hjem, konstaterer han og tilføjer, at det er tilfredsstillende. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra TIB’s bygningssektor på grund af ferie. Højdespringeren. Dansk Metal Thisted har som sagt afsluttet omkring 25 procent af lønforhandlinger, og det er for det meste etårige aftaler. - Lønstigningerne i disse aftaler ligger mellem fem og 12,50 kr. i timen, og der er flere på otte og 10 kr. end på fem kr., siger formanden Erik B. Christensen, og det drejer sig om cirka 150 medlemmer. Forhandlingerne om de treårige aftaler trækker ud for metals medlemmer, og Erik B. Christensen mener, at medlemmerne stiller større krav end tidligere, og at det kan være årsagen. Den høje beskæftigelse spiller også en faktor. - Jeg er meget tilfreds med resultaterne af de etårige lønaftaler, understreger Erik B. Christensen. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk