Gang i erhvervsbyggeri

Der er et kraftigt fald i parcelhusbyggeriet i Brønderslev og oplandsbyer

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Svineproducenterne har tabt en del penge. Arkivfoto: Klaus Madsen

2008 blev et år med pæn aktivitet indenfor erhvervsbyggeriet specielt her i Brønderslev. Det er faktisk femte år med stor aktivitet indenfor erhvervsbyggeriet. Det konstaterede Jens Jørn Krogh Jensen, der er formand for bankrådet i Nordea Sydvendsyssel, der foruden Brønderslev omfatter Hjallerup, Dronninglund og Hals. Han kunne fortælle, at parcelhusbyggeriet både i Brønderslev og i oplandsbyerne har mærket en markant nedgang. Salget af byggegrunde er næsten gået i stå. I alt blev der solgt 35 grunde i hele Brønderslev kommune. - I Hals har Aalborg Kommune solgt arealer på havnen til både bolig og erhvervsbyggeri. - I udviklingsparken Brønderslev og i erhvervsparken Hjallerup er der for tiden mange ledige lokaler. - Man forsøger med forskellige tiltag at leje lokalerne ud til andre formål end de erhvervsmæssige. - Mange små nystartede virksomheder er desværre kommet i økonomiske vanskeligheder og lukket. Indenfor landbruget har investeringslysten været mindre end de foregående år på grund af de lave priser for både svinekød og mælk. Det er et område som normalt lægger stor beslag på mange håndværkere og det vil det være fremadrettet. - Året 2008 begyndte ellers godt for byggebranchen på grund af de aktiviteter der var sat i gang i 2007, og som skulle færdiggøres i 2008. Nedgangen i byggesektoren sætter for alvor ind i andet halvår og er fortsat her i begyndelsen af 2009. - Der er måske en bedring på vej i andet halvår af 2009, på grund af forskellige hjælpepakker og lav rente. - Selv om det er de færreste danskere, der mærker finanskrisen synderligt på egen krop, er vi alle lidt ramt og blevet lidt mere forsigtige i vore dispositioner og det smitte af på vores forbrug. - I vort eget område oplever detailforretninger nedgang i omsætning, og den optimisme og tro på fremtiden, som var helt i top efter flere gode år, er afløst af usikkerhed op pessimisme. - Udbuddet af dagligvarer med opførelse af store nye butikker, er med til at fastholde Brønderslev som en attraktiv handelsby, men kan kun fastholdes hvis der er et rigt udbud af specialforretninger, det samme er gældende i byerne Hjallerup og Dronninglund. Samarbejdsaftalen med Væksthus Nordjylland fortsætter, men arbejdet er selvfølgelig vanskeliggjort af den økonomiske situation, og mangel på risikovillig kapital. - Planlægning og rådgivning af fremtidig vækst ambitioner i virksomhederne og fastholdelse af nuværende vækst strategier er nu vigtigere end nogensinde, sagde Jens Jørn Krogh Jensen. Folk som i dag tager på ferie, kræver langt højere komfort af campingpladser, feriehuse, hoteller og forlystelser. - Turisterhvervet er vigtigt for Nordjylland, og vi forventer, at den stadige udbygning og fornyelse kan være med til at fastholde Nordjylland som et af Danmarks vigtigste turistområder. Jens Jørn Krogh Jensen sagde, at 2008 blev et meget vanskeligt år for Dansk Landbrug. - Meget lave svinepriser, faldende verdensmarkedspris på mælk, og stigende omkostninger og væsentlig dyrere finansiering. - De danske mælkeproducenter kom ud af året med et resultat på ca. 230.000 kr. Årets resultat faldt således med 400.000 kr. i forhold til 2007. Dækningsbidraget ved at producere et kilo mælk steg fra 1,27 kr. til 1,53 kr. i 2008, og resultat af primær drift blev 1,5 mio. kr. - et plus på 198.000 kr. i forhold til 2007. Stigende kapacitetsomkostninger, stigende renteudgifter og finansieringsomkostninger m.v. har bevirket årets beskedne resultat. - Forventninger til 2009 er et resultat noget lavere end i 2008. - Der er et klart behov for bedre mælkepris dersom økonomien skal blive bare nogenlunde bæredygtig i fremtiden. - Svineproducenterne fik i 2008 en noteringsstigning på ca. en krone pr. kilo, langt fra nok til at dække de højere omkostninger der også prægede 2008. - Svineproducenternes samlede dækningsbidrag, endte på 2,4 mio. kr., hvilket er en beskeden stigning på 150.000 kr. i forhold til 2007. - Stigende kapacitetsomkostninger, stigende energipriser, lønomkostninger m.v. giver et resultat af primær drift i 2008 på 256.000 kr., hvilket er 90.000 kr. lavere end i 2007. Indtjeningen faldt i 2008 med i alt 828.000 kr. til et underskud på 1.149.000 kr., oplyste Jens Jørn Krogh Jensen.