EMNER

Gang i hjulene

ØKONOMI:Der har fra tid til anden lydt kritik af regeringens krav om loft over de kommunale udgifter – herunder også på anlægssiden. I en tid med økonomisk opsving og risiko for overophedning af økonomien forekom ønsket om en vis tilbageholdenhed med hensyn til offentlige anlægsinvesteringer ganske fornuftig. Den økonomiske situation har som bekendt ændret sig markant indenfor det sidste halve års tid, og det er derfor glædeligt, at der her midt i marts måned er indgået en aftale med regeringen og kommunerne om mulighed for at igangsætte investeringer for mindst 2 mia. kroner – investeringer der ligger ud over den allerede udmeldte ramme for 2009. Aftalen skal være med til at imødegå den finansielle krise og sætte mere skub i samfundsøkonomien. Venstre finder det oplagt, at vi i Mariagerfjord Kommune griber chancen for at fremskynde anlægs- og renoveringsopgaver indenfor dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og ældreområdet. Aftalen med regeringen indebærer øget lånemulighed samt frigivelse af deponerede midler. Der er jo her ikke lagt op til ”forbrugsfest”, men fremskyndelse af allerede påtænkte projekter. De vil nu kunne sættes i søen – til glæde for såvel borgere som hele byggebranchen.