Arbejdsmarkedspolitik

Gang i hjulene

FINANSLOV:Regeringens højeste prioritet er at få Danmark ud af krisen og få sat gang i hjulene igen. Det gør vi ved at kickstarte økonomien for 18,75 mia. kr. de næste to år. På den måde skaber vi job i private virksomheder. Og det er dét, der skal til. Det er det private erhvervsliv, der skal drive væksten og skabe fremtidens velstand. Derfor er min vigtigste opgave som beskæftigelsesminister at sikre virksomhederne de kvalificerede medarbejdere, de har brug for. Det bliver et langt sejt træk, og der er brug for reformer på flere områder. Med aftalen om finansloven, som vi i regeringen netop har indgået med Enhedslisten, har vi taget to vigtige skridt i den retning. For det første investerer vi massivt i uddannelse til arbejdsløse. Så arbejdsløse kan komme i job, og så virksomhederne kan få dygtige medarbejdere. På den måde udnytter vi samtidig arbejdsløshedsperioden mest fornuftigt. Vi sikrer ufaglærte og folk med korte eller forældede uddannelser et uddannelsesløft. De er blevet hårdt ramt af krisen, og mange af deres job er for altid forsvundet fra Danmark. Derfor har de brug for at få nye kompetencer, så de bedre kan finde et nyt arbejde - og holde fast i det. Med aftalen får de igen adgang til frit at tage samtlige AMU-kurser som f.eks. truckcertifikat og buskørekort som led i seks ugers selvvalgt uddannelse, så de igen kan komme i job. For det andet tager vi med finanslovsaftalen hul på et opgør med stive regler og systemtænkning. Indsatsen for arbejdsløse skal bygge på respekt og skal hjælpe den enkelte til at komme i job. Det insisterer jeg på. Mit udgangspunkt er den enkelte arbejdsløse, og nu får kommunerne friere hænder til at give den enkelte arbejdsløse lige netop den beskæftigelsesindsats, som passer til de udfordringer, den enkelte har. Med aftalen om finansloven har vi også sikret bedre muligheder for at bruge jobrotation, så ledige kan få erfaring med at arbejde på rigtige arbejdspladser, mens de ansatte efteruddanner sig. Jeg varsler flere og store forandringer - med finanslovsaftalen har vi taget de første skridt.