Turisme

Gang i turismen i Hals

HALS: Hals Turistforening har i år brugt mange kræfter på at sætte turismen i Hals på det nye politiske landkort, og det er med turistchef Kim Ry Jensens ord et arbejde, der til fulde er lykkedes. Således skulle Hals Turistbureau være godt rustet, når man pr. 1. januar 2007 fusionerer med turistkontorerne i Aalborg, Nibe og Sejlflod. Fusionen betyder, at Hals Turistbureau skifter navn til InfoCenter Hals, men det vil naturligvis fortsat være at finde på samme adresse og med samme personale. Og formålet er naturligvis fortsat at arbejde for fremme af turismen i Hals og servicere lokale turister. Også på de store linier er der sket mærkbare ændringer: De 12 kommuner i region Aalborg har stiftet turistorganisationen BestofDenmark, som er inddelt i fem ”hotspots”, herunder Hotspot Østkysten, som Hals Turistbureau er sekretariat for. Dette og andre projekter skulle gerne give bureauet adgang til en betydelig markedsføring af Hals næste år.