Gang i væksten

Der skal såkaldt kul under kedlerne i Nordjylland.

Vi politikere må ikke læne os tilbage og tro, at væksten i de danske yderområder vender tilbage af sig selv, når vi igen er helt ude af den globale økonomiske krise, der også har ramt Danmark. Nej, der skal initiativer på bordet, der kan støtte erhvervslivet og som kan føre til, at vi får skabt flere stabile arbejdspladser i det nordjyske. Og det er derfor regeringen har iklædt sig den gule førertrøje. Virksomheder og iværksættere skal have bedre muligheder for at vokse sig store, men det kræver finansiering. Derfor afsætter regeringen 150 mio. kr. til en specifik investeringspulje, der skal styres af Vækstfonden i Vestdanmark. Penge som erhvervslivet kan få adgang til. Derudover ønsker vi at fremtidssikre gode forhold for dansk landbrug. Det kræver bl.a. en indsats for at gøre landbruget til en grøn energileverandør f.eks. af biogas, da det på sigt vil give landbruget helt nye indtjeningsmuligheder og styrke erhvervets konkurrencedygtighed. Men også turistbranchen får en hjælpende hånd, da regeringen bl.a. vil hæve bundfradraget for sommerhusudlejere, så det kan blive billigere for svenskere, nordmænd og tyskere at holde sommerferien langs den nordjyske vestkyst. Men en egn som f.eks. Nordjylland udvikler sig kun, hvis infrastrukturen er i top. Derfor foreslår regeringen, at der foretages en række investeringer i infrastrukturen, så virksomheder let kan få transporteret sine produkter, så borgerne hurtigt kan komme til og fra arbejde, og så turister finder det attraktivt at besøge området. Det er dog ikke kun motorvejsnettet og landevejsstrækninger, der forbedres. F.eks. skal der bygges flere cykelstier i yderområderne, og så skal studerende have bedre transportmuligheder til deres uddannelsessteder. Som et supplement hertil indføres en kilometergodtgørelse for studerende, der transporterer sig i egen bil de steder, hvor kollektiv transport ikke er en reel mulighed. Vores nye udspil ”Danmark i balance i en global verden” viser, at regeringen er forrest i feltet, når det gælder om at skabe vækst i hele landet.