Skagen

Gang- og cykelsti på Flagbakkevej

GL. SKAGEN: Det har i flere år været et stort ønske hos både fastboende og sommergæster i Gl. Skagen, at der blev anlagt en gang- og cykelsti langs Flagbakkevej, og meget tyder på, at den nu bliver til noget. Kommunens udvalg for teknik og miljø har behandlet en henvendelse fra Grundejerforeningen for Gl. Skagen om stien. Foreningen har fået udarbejdet et skitseprojekt for en dobbeltrettet sti med grusbelægning. Stien går fra Jeckelsvej til adgangsvejen til Højengran. Det er en strækning på cirka 430 meter. Grundejerforeningen har samtidig givet udtryk for, at den vil overveje at bidrage økonomisk til anlæggelsen af stien. Udvalget for teknik og miljø har besluttet at søge byrådet om at få frigivet 100.000 kroner til stien. Pengene skal tages fra et rådighedsbeløb, som er afsat til nye stier på anlægsbudgettet. Der er afsat ialt 1,4 millioner kroner på denne konto. Samtidig vil kommunen tage kontakt til grundejerforeningen omkring financieringen. Udvalgsformand Inger støtt (V) oplyser, at kommunen for egen regning måske vil forlænge stien fra adgangsvejen til Højengran, så den går helt ud til landevejen. Det er meningen, at stien skal anlægges inden sommersæsonen i år.