Gangbro ved Liver Å skiftes

Ny limtræsbro skal erstatte gammel faldefærdig træbro

KJÆRSGAARD: Folk, der færdes i det naturskønne område mellem Rævskjærsvej i Tornby og Kjærsgaard Strandvej skal i den kommende tid iføre sig waders eller lignende. Den gamle træbro 150 meter fra åens udløb er nemlig blevet fjernet. - Den har længe været usikker og rådden. Vi har forsøgt at spærre den af, men vores afspærring kan ikke rigtig få lov at være - den udsættes for hærværk. Derfor har vi nu bestemt at fjerne broen helt, selv om vi endnu ikke har fået grønt lys til at sætte en ny op, siger lederen på Hirtshals Materielgård, Jan Laustsen. Han oplyser, at Hirtshals Kommune er klar med en ny limtræsbro, og at Skov- og Naturstyrelsen har sagt god for den. Kommunen mangler dog endnu at få grønt lys fra Naturklagenævnet for Nordjyllands amt. - Vi har undersøgt muligheden for at flytte den nye bro et stykke længere op, men det har lodsejerne i området modsat sig, så den nye bro bliver etableret på samme sted som den gamle- forhåbentlig indenfor overskuelig fremtid. Det er jo i vinterhalvåret, at naturnyderne har mest brug for en bro, for så er det ikke så spændende at vade over åen, siger Jan Laustsen. schib