Tobberup

Gangbroen er lukket

Frist til marts for at gøre krav om færdsels-ret ved Tobberup gældende

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dette syn vil togpassagerer om få måneder være foruden. Gangbroen over banen ved Tobberup forsvinder efter alt at dømme efter februar 2012. Foto: Lars Pauli

Så er det snart slut med at benytte gangbroen over jernbanen ved Tobberup. Forleden spærrede Banedanmark adgangen til den forfaldne fodgænger-trappebro af. Og i løbet af foråret rives broen ned og forsvinder for stedse - med mindre tungtvejende argumenter taler for noget andet. Indtil udgangen af februar har "eventuelt færdsels-berettigede" mulighed for at "dokumentere deres færdselsret over for Banedanmark", som det udtrykkes i en bekendtgørelse fra afdelingen Broer og Konstruktioner. Broen er i ringe stand og bruges af ganske få borgere. For 40 år siden forsøgte DSB med samme begrundelse at rive fodgængerbroen ned. Dengang medførte spærringen imidlertid protester i form af underskriftsindsamling, og baneingeniøren indstillede herefter fodgænger-trappebroen til reparation, og DSB, som dengang stod med forpligtelsen, reparerede i stedet broen. Men en ny bro i dagens priser koster to-tre millioner kroner. Det beløb har BaneDanmark i sagens natur ikke lyst til at investere i en bro, som ifølge en nabo højst benyttes af fem borgere ..... hvert halve år.