EMNER

Garage ved Borgen væltes

Brugerne af Borgen i Jerslev ønsker at bygge en værkstedbygning på det areal, hvor der i dag er garageanlæg, og foreningerne har søgt om at få stillet en tom grund til rådighed.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bag Borgen ligger et garageanlæg - her vil Borgens brugerne gerne have bygget en værkstedsbygning. Arkivfoto

Politikerne i Fritids- og kulturudvalget har sagt god for nedrivningen. Foreningerne forventer, at værkstedsbygningen kan bygges med tilskud fra fonde - og der vil ikke i blive tale om kommunale udgifter til drift. Garagen er af ældre dato og bruges i dag af Vej- og Parkafdelingen til mindre redskaber, og afdelingen har ikke nogen indvendinger mod nedrivningen. To garager er udlejet til private. Afdelingen for Bygninger og Beredskab har beregnet, at det vil koste cirka 30.000 kroner at rive det gamle hus ned og reetablere et hegn i skel. I 2011 råder udvalget over et restbeløb på 352.600 kroner til anlæg, hvis Byrådet godkender tilskud til Brønderslev Rideklub på en mio. kr. og til Brønderslev Cross Klub på 30.000 kr.