EMNER

Garant for medlemsindflydelse

FORMANDSVALG:Frank Jensen er garanten for medlemsindflydelsen i Socialdemokratiet. 3F i Nordjyllands Amt har besluttet, at vi samlet vil støtte Frank Jensen ved formandsvalget i Socialdemokratiet. Vi kender Frank og vi ved, hvad han står for. At han så yderligere har lovet, at han vil tage hensyn til medlemmernes meninger, ja det bevirker kun, at hans kandidatur er endnu mere indlysende. Frank Jensen har rod i det nordjyske og han kender om nogen, de besværligheder, som vi slås med i denne landsdel. Virksomheder lukkes hen over hovedet på medarbejderne og dermed de faglige organisationer. Industrier med store lønomkostninger flyttes til udlandet - Ofte med statsstøtte, som direkte drivkraft til flytningen f.eks. Eternitfabrikken. Frank Jensen ønsker, at Socialdemokratiet igen skal drøfte politikken med landets arbejdere og dermed med de faglige organisationer. Der er efterhånden kun LO toppen, som fremadrettet mener, at arbejderne i Danmark kan være tjent med, at der ingen sammenhæng er mellem Socialdemokraternes politiske holdninger og arbejdernes ønsker for deres hverdag. Kort sagt, så er det min overbevisning, at Frank Jensen vil være garant for, at parti og fagbevægelse igen finder det samarbejde, som bevirkede, at vi tidligere kunne sætte dagsordenen på den politiske arena i Danmark. Frank Jensen sætter velfærdssamfundet op imod den uhæmmede kapitalisme. Han understreger, at en stærk og demokratisk samfundssektor er grundlaget for almindelige borgeres frihed og øget social- og økonomisk lighed. Frank Jensen var om nogen garanten for, at Socialdemokratiet ikke hoppede med på VKO's strukturreform, som uden tvivl bevirker, at borgerne fjernes endnu længere fra de demokratiske muligheder. Den borgerlige regering ønsker, at kommunerne skal være store, så privatiseringen og udliciteringen kan fuldføres. Jeg mener, at det er afgørende vigtigt, at vi ved besættelse af formandspladsen i Socialdemokratiet, beslutter, at vi ønsker en politik, som tilgodeser den brede arbejderbefolkning i Danmark. Til slut ønsker jeg, at anbefale Frank Jensen, når der skal afgives stemme til formandsvalget i Socialdemokratiet.