Ledelse

Garanter jagter bestyrelse

Foreningen af garanter i den kuldsejlede Løkken Sparekasse stævnede fredag sparekassen og dens bestyrelse med krav om at få den tabte garantikapital tilbage.

Arkivfoto

Arkivfoto

Ved krakket første marts i år satte de 5.000 garanter i sparekassen tilsammen 170 millioner kroner til. Foreningen gør seks forhold gældende: - at tegning af garantikapital ud over en vis grænse skal kendes ugyldig, da sparekassen ikke klart havde fortalt om den væsenrtligt forøgede risiko, tegningne indebar, men tværtimod markedsført garantikapitalen som reelt risikofri . - at tegning af garantikapital efter en bestemt dato skal erklæres ugyldig, fordi sparekassen efter dette tidspunkt har givet garanterne og omverden så vildledende oplysninger om den økonomiske tilstand, at tegningen skete på falsk grundlag. Fejlinformation Garantforeningen lægger i sin stævning også vægt på: - at samtlige garanter på baggrund af manglende og vildledende information og rådgivning fra sparekassen skal have erstatning for tab og garantkapitalen forrentet indtil udbetaling. - foreningen kræver, at sparekassen skal anerkende, at garantikapital opsagt inden 3. november sidste år skal udbetales til garanterne. - og endelig gør man hver enkelt betyrelsesmedlem erstatningsansvarlig for samtlige garanters tab på garantikapitalen. Bestyrelsen svigtede Påstanden er, at bestyrelsen afgørende har svigtet sine forpligtelser, herunder tilsynet med direktionen. Garanterne har søgt fri proces, og foreningens advokat, Advokatfirmaet Lett har forespurgt Forbrugerombudsmanden om muligheden for gruppesøgsmål. Foreningen har 1.500 garanter som medlemmer. Sparekassen og bestyrelsen har fået to ugers frist til at svare. Sunde dele solgt Løkken Sparekassse havde omkring 5.000 garanter, der tilsammen havde tegnet sig for 170 millioner kroner, for den enkelte op til 250.000 kr. Nordjyske Bank har overtaget de sunde dele af sparekassen, mens de usunde dele under navnet Løkken Sparebank A/S er under afvikling ved det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet.