Advokatvirksomhed

Garanter øjner håb

Foreningen Garantloekken forbereder gruppesøgsmål

GARANTERNES KAMP for at få penge ud af fallitboet Løkken Sparekasse bliver blandt andet ført fra ægteparret Kristian og Kirstens Andersens sommerhus i Ruberg. Kristian Andersen er formand for Foreningen Garantloekken, og han er optimist efter den juridiske vurdering fra foreningens advokatfirma. Foto: Bent Bach

GARANTERNES KAMP for at få penge ud af fallitboet Løkken Sparekasse bliver blandt andet ført fra ægteparret Kristian og Kirstens Andersens sommerhus i Ruberg. Kristian Andersen er formand for Foreningen Garantloekken, og han er optimist efter den juridiske vurdering fra foreningens advokatfirma. Foto: Bent Bach

RUBJERG:Et håb er tændt for garanterne i den kollapsede Løkken Sparekasse: Måske kan de få deres tabte penge tilbage. I hvert fald nogle af pengene til nogle af garanterne. Det er meldingen fra talsmand for Foreningen Garantloekken, fhv. afdelingschef Kristian Andersen, Spørring ved Århus, efter en juridisk vurdering fra det advokatfirma, foreningen har engageret, Lett Advokatfirma i Århus. - Vurderingen viser, at der er basis for at gå videre med en retssag mod Løkken Sparekasse og /eller dens bestyrelse, og advokaterne er nu i gang med at forberede sagen. Den bliver omfattende, siger Kristian Andersen. Den vil blive rejst som et gruppesøgsmål på vegne af medlemmerne i Foreningen Garantloekken. - Vil man være med i dette søgsmål, er det derfor nødvendigt, at man har meldt sig ind i foreningen, siger Kristian Andersen. Det har omkring 1200 af garanterne gjort. Det er i denne sammenhæng vigtigt at skelne mellem det uformelle netværk, der dannede sig omkring garant-initiativets hjemmeside, garantloekken.dk og selve foreningen. I netværket er der registreret omkring 1800, men man skal altså have meldt sig ind i foreningen og have betalt kontingent. Bestyrelsen gennemgår nu samtlige henvendelser og indbetalinger for at være sikker på, at alle, der har betalt, også har registreret sig korrekt. Forventningen er at nå op imod de 1800 medlemmer. To kilder til penge Der er ifølge Kristian Andersen to muligheder for at få penge ud af fallitboet: enten i kraft af den statslige garanti eller fra bestyrelsens ansvarsforsikring. Det springende punkt bliver om, det kan bevises, at garanterne er blevet vildført af sparekassens sælgere, salgsmateriale og positive meldinger, der stred mod ledelsens viden om de faktiske økonomiske forhold. En af advokatvurderingens konklusioner er, at de juridiske muligheder i nogle henseender ikke er identiske for alle garanter. Der er nogle forhold, der er af generel karakter, og som derfor kan gøres gældende af samtlige garanter, herunder f.eks. den manglende overholdelse af reglerne om rådgivning ved tegning af garantikapital samt bestyrelsen og direktionens ledelse af sparekassen. Andre forhold er afgrænsede til enkelte grupper af garanter, f.eks. de garanter, der opsagde deres garantikapital, inden man suspenderede for indløsning af garantikapital samt de garanter, der tegnede garantikapital i løbet af efteråret/vinteren 2008/2009, fremgår det af foreningens hjemmeside, garantloekken.dk. Kristian Andersen understreger, at kun de garanter, der er med i foreningen, vil være omfattet af de eventuelle erstatninger, som gruppesøgsmålet vil udløse. -Forholder man sig passivt, får man ingenting, og venter man udfaldet af retssagen, kan ens krav være forældet, siger han. Flere søgsmål Der er flere søgsmål undervejs, idet både advokat Henrik Skaarup, Brønderslev og advokat Jens Saabo, Aalborg, har sager under forberedte på vegne af garanter. Kristian Andersen og hans familie var blandt de hårdt ramte af sammenbruddet i den gamle sparekasse. De havde tilsammen tegnet garantikapital for omkring 900.000 kroner, så der er noget for at kæmpe for.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk