EMNER

Garanter skal tilmelde sig

Efter at Garantloekken og Lett Advokatfirma nu har vurderet, at de har en god sag med Løkken Sparekasse, opfordres de i alt 5621 garanter nu til at tilmelde sig foreningen.

Foreningen Garantloekken kan på vegne af medlemmerne anlægge sag mod Løkken Sparekasse for at få dækket de tab, de led, da sparekassen gik ned. Arkivfoto

Foreningen Garantloekken kan på vegne af medlemmerne anlægge sag mod Løkken Sparekasse for at få dækket de tab, de led, da sparekassen gik ned. Arkivfoto

Hidtil har Garantloekken fungeret som et netværk for ca. 1700 garanter, men et kollektivt søgsmål mod sparekassen forudsætter at garanterne formelt er tilmeldt foreningen. - Det er meget vigtigt, at garanterne er opmærksomme på, at de skal melde sig ind i foreningen og betale et tilmeldingsgebyr på 100 kroner, med mindre de selv vil lægge sag an mod sparekassen, siger formand for Garantloekken, Kristian Andersen. Foreningen søger om fri proces, men der vil være brug for penge til at køre den omfattende sag. Lett Advokatfirma har netop vurderet, at der er gode muligheder for at gøre ledelse og bestyrelse ansvarlig for dårlig og vildledende rådgivning i sparekassen. - Der vil både blive lavet søgsmål på vegne af den samlede garantmasse og på vegne af mindre grupper af garanter, siger Kristian Andersen Der er mulighed for mere information om tilmelding på garantloekken.dk