EMNER

Garanter skal vælge repræsentanter

LØKKEN:Omkring 3500 garanter i Løkken Sparekasse har modtaget opfordring til at opstille kandidater til valget til sparekassens repræsentantskab. Der skal vælges 30 garanter til det nye repræsentantskab, som træder i funktion fra nytår og sidder fire år frem. Alle garanter har ret til at indstille kandidater. For at kunne blive optaget på stemmesedlen, er det et krav, at kandidaten selv er garant samt er indstillet af mindst fem andre garanter. Formularer til indstillingen kan rekvireres hos eller hentes i sparekassen. Sidste frist for indstilling af kandidater til repræsentantskabsvalget er 1. september. Selve valget finder sted fra 25. oktober til 15. november. Alle garanter vil automatisk modtage stemmesedlen sammen med en frankeret returkuvert. Sparekassedirektør Poul Johnsen understreger, at det er meget vigtigt, at det kommende repræsentantskab får en så alsidig sammensætning som muligt. Derfor håber sparekassen på mange indstillinger, så stemmesedlen kommer til at indeholde kandidater, der giver stor alsidighed både hvad køn, alder, erhverv og bopæl angår. Repræsentantskabet er den øverste ledelse, som vælger bestyrelsen. Hertil kommer blandt andet opgaver som godkendelse af årsregnskab og behandling af vedtægtsændringer. fyt