EMNER

Garanter står ved en skillevej

Pengeinstitutankenævnet har stoppet behandlingen af 15 klagesager fra tidligere garanter i Løkken Sparekasse.

Klagerne drejer sig alle om Sparekassens indefrysning af garantkapital op til konkursen i foråret 2009. Foreningen Garantløkken har fået fri proces til at anlægge en erstatningssag som et gruppesøgsmål mod Løkken Sparekasse, en retssag der især vil tage stilling til, om Løkken Sparekasse var berettiget til at indefryse garanternes kapital. - Derfor er de fortsat verserende sager om opsigelse af garantikapital sat i bero, siger direktør Thomas Brenøe fra Pengeinstitutankenævnet. Hvis en tidligere kunde i Løkken Sparekasse har klaget til Pengeinstitutankenævnet over indefrysningen af garantkapitalen, men også er med i Garantloekkens gruppesøgsmål, så kræver Ankenævnet, at klagen bliver trukket tilbage. Kan ikke kontrolleres Pengeinstitutankenævnet kan ikke direkte kontrollere, om en klager også er med i Garantloekkens gruppesøgsmål uden at have opgivet klagesagen for ankenævnet. - Men inden vi behandler en Løkken-sag, spørger vi, om vedkommende har tilmeldt sig gruppesøgsmålet, siger Thomas Brenøe. Han er dog endnu ikke stødt på konkrete eksempler på, at klagere også har tilmeldt sig gruppesøgsmålet. Thomas Brenøe mener, at det kan gå ud over klager selv, hvis det lykkes at få en afgørelse i en sag i Ankenævnet, samtidig med at klager er med i gruppesøgsmålet. - Så kan det jo være, at Løkken Sparekasse vil vælge ikke at følge vores afgørelse, konstaterer han. Ikke en vanskelig sag Formanden for Foreningen Garantloekken, Kristian Andersen, ved ikke, hvor mange af de 15 klagesager, som er stillet i bero, der også er med i foreningens gruppesøgsmål. - Men det er efter den viden, jeg har, Retten i Hjørring (hvor gruppesøgsmålet skal behandles, red.) der har ansvaret for, at der ikke sker en dobbeltbehandling, siger han. Kristian Andersen peger på, at retten har navnene på alle dem, der er tilmeldt gruppesøgsmålet. - Og da Ankenævnet har navnene på dem, der har sager hos dem, burde det ifølge Kristian Andersen være en smal sag at få problemets omfang afdækket, siger han.