Løkken

Garanter stævner Løkken Sparekasse

Utilfredse garanter har besluttet at stævne Løkken Sparekasse i håbet om at få tusindvis af kroner tilbage fra den kuldsejlede sparekasse.

Foreningen Garantloekken kan på vegne af medlemmerne anlægge sag mod Løkken Sparekasse for at få dækket de tab, de led, da sparekassen gik ned. Arkivfoto

Foreningen Garantloekken kan på vegne af medlemmerne anlægge sag mod Løkken Sparekasse for at få dækket de tab, de led, da sparekassen gik ned. Arkivfoto

Advokatfirmaet Lett har foretaget en juridisk vurdering for foreningen garantloekken.dk, og konklusionen er, at der er grundlag for at gøre krav gældende overfor Løkken Sparekassen for mangelfulde rådgivning ved tegningen af garantbeviser. - Vi ved endnu ikke, hvor omfattende sagen bliver, men advokaterne er overbeviste om, at vi har en god chance for at vinde, siger foreningens formand Kristian Andersen til P4 Nordjylland. Garanterne mener, at Løkken Sparekassen kan gøres ansvarlig for de økonomiske tab, som garanterne har lidt. Der vil blive kørt flere sager både fælles sager som vedrører samtlige garanter og enkelte sager, som kun berører få garanter. Foreningen vil søge om fri proces, men der vil kun blive ført sager for medlemmer af garantloekken.dk.