Garanter taber de første sager

Stop for indløsning af garantbeviser var helt ok, fastslår Pengeinstitutankenævnet

Garant-formand Kristian Andersen: Afgørelserne er måske juridisk korrekte. Men moralsk er de bestemt ikke.

Garant-formand Kristian Andersen: Afgørelserne er måske juridisk korrekte. Men moralsk er de bestemt ikke.

Klagerne er afvist. Glem alt om at få jeres penge tilbage. Sådan lyder - i kort version - den besked, som en håndfuld tidligere garanter i Løkken Sparekasse netop har fået fra Pengeinstitutankenævnet. Ankenævnet har truffet afgørelse i de første syv af en hel stribe sager, som utilfredse garanter har rejst mod den krakkede sparekasse. I fem af de syv sager går afgørelsen imod klagerne. Kun to får medhold. De fem sager drejer sig alle om garanter, der mente at have ret til at få deres garant-indskud tilbage. De havde i efteråret 2008 opsagt deres indskud med tre måneders varsel, sådan som sparekassens regler fra 2006 foreskrev. Men før de tre måneder var gået, besluttede sparekassen at indføre stop for tilbagebetaling af garantindskud med øjeblikkelig virkning fra 3. november 2008 - og dermed var pengene indefrosset. Ankenævnet slår fast, at sparekassen var i sin gode ret ikke at tilbagekøbe garantbeviserne. Dermed har garanterne har ikke krav på erstatning, konkluderer nævnet. De to klagere, der fik medhold i ankenævnet, kan nu se frem til at få deres indskud igen. De havde opsagt deres garantindskud rettidigt, men lod pengene blive stående i mere end to uger, efter at de tre måneder var gået. Sparekassen havde for egen regning besluttet, at pengene på ny blev betragtet som garantikapital, hvis de ikke var hævet inden de to uger. Men den gik altså ikke.

Forsiden