Garanti bremser brystscreening

For at opfylde regeringens 48 timers behandlingsgaranti for patienter med mistanke om brystkræft, er den nordjyske region nødt til at udskyde planlagte screeninger for netop brystkræft.

På Aalborg Sygehus er ekstra apparatur til screeninger ikke er installeret endnu. Det betyder, at 48 timers garantien til patienter med brystkræft får førsteprioritet, og en række screeninger er udskudt. Loven tilbyder alle kvinder mellem 50 og 69 år screening for brystkræft. I Nordjylland er der over 70.000 kvinder i den aldersgruppe. Men selv om der indtil nu er screenet færre kvinder end planlagt, så er regionsrådsformand Ulla Astman (S) optimist: - Jeg regner med, at vi i løbet af 2008 indhenter efterslæbet. Det vil betyde, at vi bliver den først region herhjemme, der opfylder lovgivningens krav om mammografiscreeninger. Vi har både apparatur og personale til opgaven, siger Ulla Astman. Efter planen skal alle landets regioner senest i 2010 tilbyde screeninger for brystkræft. Ulla Astman oplyser, at man på Aalborg Sygehus den sidste maskine til screeningerne er på plads i første halvdel af 2008, og i løbet af året regner Aalborg Sygehus med at have gennemført de screeninger, som er blevet udskudt. - Det kan virke besynderligt, at den ene lovgivning på den måde lægger hindringer for en anden. Det er udtryk for, at der meget pludseligt er sket noget inden for den akutte kræftbehandling. Udviklingen er sket efter omtalen af problemerne med akut kræftbehandling. Planlægningen kunne have været bedre, men efter min mening er prioriteringen rigtig, siger SF-medlemmet af regionsrådets forretningsudvalg Thomas Krog. Både på Aalborg Sygehus og på sygehus Vendsyssel kom screeningerne i gang sidste år, mens Thy og Mors først kommer med i år. torben.holm@nordjyske.dk

Forsiden