Aalborg

Garanti for kriminalitet

BESPARELSER:Mange hændelser er uforståelige. Det er så heldigvis muligt at forebygge med forskellige ressourcer, så hændelserne enten slet ikke sker igen, eller i hvert fald afhjælpes en del. Forskellige foranstaltninger kan sættes i værk med et godt resultat til følge. Vi har oplevet en 15-årig mand på brutal vis dræbe en tilfældig forbipasserende nær Aalborg Stadion. Efterfølgende får vi et nogenlunde billede af drabsmandens baggrund: En dreng med dårlig opvækst, dårlig skolegang og deraf følgende dårlig vennekreds. En dreng, som ikke har haft de bedste muligheder i sin barndom. Flere politikere og faglige eksperter på det pædagogiske område stod i en lang kø for at komme med kloge og velmenende udtalelser. Hvis nu der var sat ind med med flere pædagogiske ressourcer i hans tidlige barndom - hvad så? Hvis nu han havde fået mere hjælp i skolen - hvad så? Hvis nu der var sat tidligere ind med en mere målrettet indsats overfor hele hans familie og hans nærmiljø - hvad så? Ja, så svarer alle næsten samstemmende,at så kunne dette grufulde drab måske være undgået. Og denne dreng kunne have fået et langt bedre liv, end det der nu er stillet ham i udsigt. På baggrund af denne hændelse udtalte mange politikere, at der skulle afsættes flere penge til forebyggelse. Børn og unge i farezonen for at havne i den kriminelle løbebane skulle der holdes mere øje med. For beviseligt er det jo ud fra mange videnskabelige rapporter, at mængden og kvaliteten af de ressourcer som afsættes på børn- og unge området, vil have en afgørende betydning for mængden af sociale tabere voksenlivet. Eller på godt dansk: En kærlig omsorg i barndomen, en god og velfungerende skole, et varieret tilbud af fritidsinteresser er den bedste ballast du kan få til et godt voksenliv. Men desværre ser det ud til at være langt fra ord til handling. Aalborg Kommune skal spare kraftigt på budgettet på grund af en hård båndlæggelse af kommunernes økonomi fra Folketingets side, så kommunen sandsynligvis skal fyre pædagoger, nedlægge fritidsordninger og skære på skoletimer for at få det hele til at hænge sammen. Besparelser, som står i diametral modsætning til ovenstående flotte pædagogiske intentioner. Besparelser, som vil have katastrofale følger for den forebyggende indsats. Og som med garanti vil medføre flere kriminelle i fremtiden. For et par år siden havde vi en finansminister, der udtalte: "Vi kan købe hele verden". Vorherre bevares.