Garanti for religionsfrihed

Jeg er ikke enig med Socialdemokraterne i, at andre trossamfund skal stilles lige med Folkekirken i Grundloven. Grundloven garanterer religionsfrihed på linie med en række andre grundlæggende frihedsrettigheder. Det er ikke nogen tilfældighed. Tværtimod har det aldrig været meningen at garantere lighed. Folkekirken er hverken en statskirke eller en frikirke, men derimod en kirke med en grundlæggende tilknytning til udviklingen i det danske folk og samfund. Pia Christmas-Møller folketingsmedlem (K), politisk ordfører