Garanti til den ny forfatterskole

} Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg går ind for, at der ydes en underskudsgaranti på 36.500 kr. til den forfatterskole, der etableres i Brønderslev Kommune i skolernes sommerferie. Fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen har fået en del tilskud fra forskellige steder. Kulturministeriet har bevilget 105.000 kr., mens Nordjyllands Amt har bevilget 40.000 kr. Forfatterskolen er for børn og unge mellem 13 og 16 år, og det er børn og unge, der drømmer om at blive forfatter. Forfatterskolen holdes på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev med forfatterne Glenn Ringtved og Cecilie Ekert som undervisere/inspiratorer. Der er tale om en uges ophold, og der regnes med 30 deltagere fra hele landet. Der budgetteres med udgifter på 206.500 kr. Forfatterne skal have 75.000 kr. i løn, mens kost og logi beløber sig til 45.000 kr., og aktiviteter koster 20.000 kr. Det koster 41.500 kr. at udgive en novellesamling, mens udgifterne til transport beløber sig til 15.000 kr. Endelig beløber administrations-udgifterne sig til 10.000 kr. Kulturministeriet bidrager med 75.000 kr. til dækning af forfatternes løn, mes Kulturministeriet bidrager med 30.000 kr. til projektmodning. Brønderslev Kommune har sagt ja til at stille 20 computere til rådighed. Der kan eventuelt blive tale om at låne en af skolerne til forfatterskolen, hvis det er mere hensigtsmæssigt, end at flytte computere.