Gardehusarernes chef på retræte

Ib Hedegaard Sørensen blev 16. april 2008 udnævnt til kammerherre.

Ib Hedegaard Sørensen blev 16. april 2008 udnævnt til kammerherre.

¤Ib Hedegaard Sørensen, oberst og kammerherre, Fruerlund 22, Nærum, fylder onsdag 60 år. Engang var oberst Ib Hedegaard Sørensen faktisk en del af studenteroprøret. Det var, da han forsøgte at forhindre en kommunal sammenlægning på tværs af Limfjorden. I dag har Aalborg for længst bredt sig til den anden side. Selv er han blevet chef for Gardehusarregimentet. Det var usikkerhed om, hvilken uddannelse han skulle vælge, der otte dage efter studentereksamen fra Sundby-Hvorup Gymnasium, Nørresundby, i 1969 førte ham til forsvaret som værnepligtig ved Prinsens Livregiment i Viborg. Livet i militæret tiltalte den unge Hedegaard så meget, at han blev der. I løbet af sin militærkarriere har han været både stabschef ved Den Danske Internationale Brigade, militær rådgiver ved den danske FN-mission i New York, chef for Operationsplanlægningen i Forsvarskommandoen og stabschef for Hjemmeværnet. Siden 2006 har Ib Hedegaard Sørensen ledet Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Her fik han først på måneden sin sag for, da kasernen en nat pludselig blev udsat for et gigantisk våbenrøveri. Omkring 200 fuldt funktionsdygtige geværer og tjenestepistoler blev stjålet af bevæbnede røvere, og som kasernechef var det Ib Hedegaard Sørensen, der måtte stå for skud i medierne. Selv holder han sig nu heller ikke tilbage med kritik. I sommer påtalte han offentligt og i skarpe vendinger, at hans soldater mangler ordentligt udstyr til at træne med, inden de sendes på mission i Afghanistan. Og han har ikke lagt fingrene imellem, når han kritiserer, at cheferne på landets kaserner bebyrdes med kontorarbejde på grund af politikernes beslutning om at centralisere forsvarets administration. "Centraliseringens forbandelse", kalder han ifølge HK Statbladet problemet. Når en militærmand fylder 60 år, betyder det samtidig afslutningen på hans militære karriere, og Ib Hedegaard Sørensen fratræder derfor som chef for gardehusarerne./ritzau/