Lokalpolitik

Garderer sig mod tab på fredningssag

Byråd ønsker kompensation for nye fredningsbestemmelser

Badning, sejlads med kano og kajak samt sejlads med motor med en hastighed op til fem knob kan sagtens udfoldes på Vandet Sø, men windsurfing kan ikke, mener Danmarks Naturfredningsforening, som ønsker den nuværende fredning udbygget med et forbud mo

Badning, sejlads med kano og kajak samt sejlads med motor med en hastighed op til fem knob kan sagtens udfoldes på Vandet Sø, men windsurfing kan ikke, mener Danmarks Naturfredningsforening, som ønsker den nuværende fredning udbygget med et forbud mo

Samtidig med, at Thisted Byråd i enighed besluttede at følge en indstilling om, at forbeholde sig ret til at blive økonomisk kompenseret, hvis Danmarks Naturfredningsforening (DN) får gennemført et forslag om at supplere den eksisterende fredning af Vandet Sø med nye bestemmelser, der skal forbyde windsurfing på søen, oplyser DN i en pressemeddelelse, at søen skal sikres mod surfing. Poul Hald Mortensen, vicepræsident i DN, oplyser, at formålet med fredningsforslaget fra DN er at supplere den nuværende fredning med nye bestemmelser, der forbyder al sejlads med motor på søen med mere end fem knobs hastighed samt forbyder al sejlads med sejl - herunder windsurfing og kitesurfing. - Surfing er på grund af sin forstyrrende effekt, stigende omfang og pladskrævende udstyr en gradvis voksende gene for både fuglelivet og for de øvrige brugere ved søen, siger Poul Hald Mortensen. Han pointerer, at surfingens stigende popularitet er problematisk i forhold til naturværdierne. Derfor opfordrer Poul Hald Mortensen til, at der i stedet surfes i lavvandede områder i Limfjorden, blandt andet ud for Amtoft og Øsløs. Poul Hald Mortensen understreger, at badning, kano og kajaksejlads samt aktiviteter for skolebørn, børnehaver og spejdere godt kan forenes med hensynet til at beskytte søen. - Alt sammen har, indtil surfingen tog til, hidtil fungeret i en harmonisk balance med naturen og fredningen, siger han. Byrådets debat viste fortsat opbakning bag forsøget på igen at skabe mulighed for at surfe på søen med udgangspunkt fra søens østlige ende. Her har kommunen ført en sag for at få tilkendt retten nogle jordstykker, der sikrer adgangen. Det er sket, men sagen har haft "ikke ubetydelige udgifter" for kommunen. Det er disse penge, byrådet forbeholder sig muligheden for at kræve kompensation for, hvis fredningssagen ender med et forbud mod windsurfing. Ole Westergaard (V), Thisted Kommunens repræsentant i bestyrelsen for nationalpark Thy, understregede at et flertal i nationalparkens bestyrelse er imod windsurfing på søen. - Og det samme er otte forskellige organisationer med interesser i søen, sagde Ole Westergaard som fulgte indstilling om, at kommunen forbeholder sig ret til at søge kompensation. Henning Holm (S), formand for miljø- og teknikudvalget understregede, at kommunens havde et klart ønske om at fastholde muligheden for at surfe på søen. - Her er plads til det, sagde han Ulla Vestergaard (S) tilføjede, at byrådet allerede har taget beslutning om at åbne mulighed for at surfe på søen. - Nu skal vi bare sikre os mulighed for at kræve de penge tilbage, vi har brugt på at realisere den mulighed, sagde hun.