Musik

Gardermusiker fik pris

Pris for god musik.

Kulturudvalgets næstformand, Ernst Pinstrup Sørensen overrakte hædersprisen til Vibe Busk. Privatfoto

Kulturudvalgets næstformand, Ernst Pinstrup Sørensen overrakte hædersprisen til Vibe Busk. Privatfoto

I Aars er der en "Rock Sofie", når en person eller gruppe skal hædres for talent og kunnen inden for rock-musikken. Der er også en Wolfgang til de klassiske talenter. Den kan Vibe Busk fra Løgstør nu smykke sig med. Ved den årlige koncert for talentklassen under Vesthimmerlands Kulturskole fik hun prisen overrakt af næstformanden i kommunens kulturudvalg, Ernst Pinstrup Sørensen. - Vibe Busk har spillet i Løgstør Garden, og siden har hun dyrket interessen for den klassiske musik på Holstebro Orkesterefterskole. Sidste år søgte Vibe Busk optagelse i talentklassen, og har været meget målrettet, engageret og flittig, hvilket har resulteret i, at hun nu allerede efter et år i talentklassen er blevet optaget på den konservatorieforberedende uddannelse, MGK, i Aalborg med trompet som hovedfag, oplyste Ernst Pinstrup Sørensen i forbindelse med overrækkelsen. Kulturskole-talentklassens koncert blev for første gang afviklet i det nyindviede Alfa - Vesthimmerlands Musikhus Musikhus i Aars - - Med dette pragtfulde musikhus, vi nu har fået her i Vesthimmerland, håber jeg, at det er med til at udvikle endnu flere talenter, sagde Ernst Pinstrup Sørensen. Af Jens Sønderup - jens.soenderup@nordjyske.dk