Gasdepot i frysehuset ryddet

Over 200 kilo på lager uden tilladelse fra brandmyndighederne

HOU: Beboere i Hou har gennem længere tid konstateret deponering af gasflasker i det gamle frysehus i Hou - lige ned til havnen, hvor der færdes mange mennesker hele sommeren. - Vi har set pallevis med gasflasker blive kørt ind og ud, uden at vide om det var lovligt, fortæller formanden for Hou Borgerforening, Nina Holm Johansen, der bor tæt ved havnen. En anden Houbo havde også haft gaslageret under observation et stykke tid, og for dokumentationens skyld, tog han dette foto. Nina Holm Johansen henvendte sig til beredskabschef, John Cocks, Hals Kommune, der straks tog kontakt til ejeren af frysehuset. Han vidste intet om gaslageret, men lejede blot ud til Strandvejsgrillen. Normalt skal folk have en henvendelse med 14 dages varsel før en inspektion, men forelagt fotoet, tog John Cocks "kasketten" på i fredags og kom ind og besigtigede lageret. Det var ryddet, fordi ejeren ikke vil have noget gasdepot. Men det viste sig, at der havde været over 200 kilo, som er grænsen, hvor myndighederne skal give deres tilladelse. - Han oplyste, hvor stort oplaget havde været, og det er min vurdering, at havde han søgt en tilladelse til oplaget hos brandmyndigheden, ville vi have vurderet om det var en aktivitet vi ville tillade i området, der er udlagt til havne, ferie- og fritidsformål, fortæller beredskabschef John Cocks.