Lokalpolitik

Gaskunder holder ved uden at bruge gas

To partier kræver spørgsmålet taget op i byrådet

AALBORG:En del af den kommunale gasforsynings kunder har ikke i lang tid aftaget bygas, men de står stadig opført som kunder, og det skyldes formentlig, at ejeren af en bolig skal betale gebyr, hvis han eller hun ønsker gasforsyningen afbrudt. Flere byrådsmedlemmer mener ikke, at kommunens linje på området er rimelig, og i næste måned kommer byrådet til at diskutere gasforsyningens leveringsbestemmelser og taksterne for at afbryde forsyningen. Sagen kommer i byrådet efter krav fra Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti og fra den konservative Vibeke Gamst. De to byrådsmedlemmer er med i forsyningsudvalget, hvor spørgsmålet om taksten for afbrydelse af gasstik blev drøftet i går. Det var Anita Knakkergaard, der havde taget saget op, efter at NORDJYSKE Stiftstidende for nogen tid siden fortalte om en sag fra Krusemyntevej i Nørresundby, hvor en familie var stillet et begyr på omkring 8000 kroner i udsigt for at få afbrudt gasledningen til boligen. Sagen opstod i forbindelse med, at gasforsyningen overvejede et renoveringsarbejde på Krusemyntevej. På grund af det beskedne antallet kunder på vejen tilbød gasforsyningen i stedet for at renovere gasledningen i området, at forbrugerne kunne gå over til at bruge flaskegas. Det skifte vil være gratis, og der ville ikke være krav om noget bestemt forbrug. Modsat vil regningen lyde på de ca. 8000 kroner, hvis forbrugeren siger nej tak til flaskegassen. Det fik Vinni og Lasse Pedersen på Krusemyntevej til at protestere. De peger på, at kommunen jo under alle omstændigheder vil afbryde for gassen til husene på vejen. Derfor undrer de sig over, at de nu skal af med penge, men i øvrigt slipper gratis, hvis de sager ja til flaskegas. Faktisk kunne familien slippe uden betaling, hvis den sagde ja til gasflasker, og så i øvrigt fortsatte med at bruge elkomfur, som den har gjort i en del år. - Men jeg mener, at det skur til gasflasker, som gasforsynigen vil lave, vil skamfere huset. Under alle omstændigheder vil gasforsyningen jo afbryde ledningen, siger Lasse Pedersen. I byrådets forsyningsudvalg er der flertal for at bevare de nuværende bestemmelser, men indtil byrådet har haft en drøftelse af spørgsmålet, fortager gasforsyningen sig intet på området. - Det er sådan, at det intet koster, at blive tilsluttet den kommunale gasforsyning, men til gengæld er der gebyr på at melde fra. I øvrig regner vi ikke med, at ordningen med at skifte til flaskegas bliver særlig udbredt. Når renoveringen af ledningensnettet slutter i løbet af 10-15 år, regner gasforsyningen med at have omkring 150 kunder til flaskegas, siger forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V). - Jeg kan ikke se, at det er en opgave for den kommunale gasforsyning at levere flaskegas. Det, kunne man med rimelighed sige, burde være en sag for privat vognmand. Det virker som om gasforsyningen med alle midler prøver at holde faste i kunderne, fordi den ikke har en økonomi, der er så god, som den burde være, siger Vibeke Gamst. Hun peger på, at gasforsyningen faktisk nu har mulighed for at afbryde forsyningen til en bolig, hvis kunden ikke i tre måneder har aftaget gas. - Men gasforsyningen benytter sig ikke af den mulighed. Kommunens forsyningsvirksomheder mener, at det vil være et miljømæssigt dårligt signal, hvis det f.eks. på Krusemyntevej blev gratis at få afbrudt gasforsyningen. - Taksten for andre afbrydelser ville stige markant, forudser Mariann Nørgaard. Gasforsyningen frygter at miste kunder, hvis frakobling kan ske gratis, når kommunen tilbyder i stedet at levere flaskegas.