Energiselskaber

Gasprisens himmelflugt gør ondt

Der som ventet blevet betydelig dyrere at holde varmen for husejerne end det har været tidligere. Årsagen er at gasprisen er steget markant den senere tid, helt præcist 35 procent på et år. Det skyldes at den automatisk følger prisen på råolie på verdensmarkedet. Gennem de sidste fem år er gasprisen på kraft varmeværket i Haverslev sammenlagt steget med 120 procent. I det forløbne år har forbrugerne i Haverslev betalt 580 kr. per MWh, men prisen skulle have været 650 kr. for at skabe balance i årsregnskabet for 2007. Det aktuelle underskud i årsregnskabet betyder at a conto betalingen for forbrugerne i Haverslev til næste år bliver 760 kr. per MWh. Haverslev Kraftvarmeværk har i alt solgt 4.766 MWh, og det betyder at nogle forbrugerne skal efterbetale 271.000 kr. Andre skal til gengæld have i alt 144.000 kr. tilbage. Regnskabsfører Finn Høiby understreger om de stigende gaspriser, at det jo ikke alene er producenten, der løber med fortjenesten. Staten får også sin del af prisstigningen via momsen og de stigende energiafgifter. Regnskabsføreren mener derfor at varmeværkerne efter ferien skal rette henvendelse til regeringen om at få reduceret noget i gasprisen, navnlig til de små værker, der ikke har andre varmekilder end gas. Også produktionen af el på kraftværkerne burde ifølge Finn Høiby have en revision. Elværkernes afregningspriser for strøm, produceret af varmeværkerne, har nemlig slet ikke fulgt prisstigningerne.