Energiselskaber

Gassen af høje varmepriser

Afregningspriser sat ned med 6-17 procent hos varmeværker, der sidste år satte prisen endnu mere op.

Varmeforbrugerne i Lendum må stadig bære det åg at være blandt dem, der betaler mest for at få varmet deres huse op. Arkivfoto: Bente Poder

Varmeforbrugerne i Lendum må stadig bære det åg at være blandt dem, der betaler mest for at få varmet deres huse op. Arkivfoto: Bente Poder

For et år siden satte en række varmeværker i Hjørring Kommune afregningsprisen op med 15-25 procent, men den økonomisk krise har siden virket lunende på varmebrugerne, så de i denne fyringssæson betaler 6-17 procent mindre for at få leveret varme. Men det er stadig varmebrugerne i Lendum og Tversted, som må smøge ærmerne ekstra op for at betale regningen. Penge tilbage For et år siden skulle en bruger ved Lendum Kraftvarmeværk betale 1150 kr. pr. MWh, og afregningsrisen er i denne fyringssæson sat ned til 1000 kr. pr. MWh. Trods prisfaldet på 14 procent ligger betalingen stadig et godt stykke over niveauet for to år siden med 900 kr. pr. forbrugt MWh. - Gasprisen er lavere end den har været. Derfor sætter vi afregningsprisen lidt ned. Den lavere gaspris er også årsag til, at forbrugerne har fået mange penge tilbage, oplyser kraftvarmeværkets formand Poul Dige Pedersen om den seneste årsopgørelse. I Vrå og Sindal tog bestyrelser for de lokale værker allerede tidligt i år forskud på at nedsætte afregningspriser i forhold til de store prishop ved indgangen til fyringssæson 2008-09. Således har varmeprisen hos Sindal Varmeforsyning svinget fra 720 kr. pr. MWh til 515 kr. pr. MWh efter nytår og nu 607,5 kr. pr. MWh. Alligevel har en prisstigning på godt 10 procent i august 2008 medvirket til, at de 1350 forbrugere tilsammen nu har fået mere end 7 mio. kr. tilbage. Et ekstraordinært stort beløb. Formanden Bjarne Christensen forklarer den store tilbagebetaling dog velvist med, at tidligere års reservationer til at imødegå prisstigninger er udbetalt. Årsagen er en generalforsamlingsbeslutning fra sidste år begrundet i, at varmeværker ikke må opsamle overskud. Billigst i Løkken De varmeværker i Hjørring Kommune, som for et år siden formåede at holde afregningsprisen i ro, har fortsat den linje ved indgangen til sæson 2009-2010. Hermed er det fortsat billigst at bruge varme i Løkken med en afregningspris på 406 kr. pr. MWh. Forbrugerne i Hjørring kommer lige efter med en pris på 419 kr. pr. MWh. Indregnes faste afgifter, der er forskellig fra det ene varmeværk til det andet, så vil der med en gennemsnitsforbrug på 18 MWh koste 9945 kr. om året at opvarme et hus på 130 kvadratmeter i Løkken og 23.000 kr. i Lendum. En forskel på 13.055 kr.