Gassen er gået af ballonen

Hjørring Varmeforsyning og AVV.   Foto: Hans Ravn

Hjørring Varmeforsyning og AVV. Foto: Hans Ravn

HJØRRING:En stor, flot, ny bil, som snart viste sig at være for dyr at køre i. Den bliver brugt til søndagsture, men holder mest i garagen. Sådan kan situationen for Hjørring Varmeforsynings naturgasfyrede kraftvarmeværk på Mandøvej beskrives. Efter ordre fra regeringen, stod det store kraftvarmeværk til 350 millioner kroner færdigt i 1997. Stadig det dyreste byggeri i Hjørring, og dengang Danmarks største decentrale kraftvarmeværk. Fjernvarmeforbrugerne skulle have et mere energiøkonomisk varmeværk, fordi det både producerer el og varme, og fordi der nu var etableret et ledningsnet til naturgas. Det eksisterende kulværk, der er fra 1985, var på det tidspunkt langt fra afskrevet . Et overgreb Daværende formand for Hjørring Varmeforsyning Tonny Hansen udtrykker det således: - Det var et lovmæssigt overgreb, at vi skulle bygge varmeværket - udenfor al fornuft, og det har også vist sig at være meget dyrt. I dag ligger det store nye værk ofte øde hen på grund af de skyhøje olie og gaspriser. Gasværket leverer i dag kun 20 procent af de 300.000 MWh fjernvarme, som 10.000 fjernvarmeforbrugere i Hjørring aftager om året. Når det startes op til oktober kører det kun nogle ganske få timer i døgnet, med mindre elpriserne er så gunstige, at det kan betale sig at have det kørende til elproduktion. Der har i løbet af de 10 år endda været overvejelser om at tage det helt ud af drift. Affald og biomasse I stedet kommer varmen primært fra affaldsforbrænding og bioenergi. AVVs forbrændinganlæg lige ved siden af, leverer i dag 40 procent af fjernvarmen. For et par år siden blev det gunstigt og billigt at fyre med træpiller. Derfor blev de gamle kedler i kulværket omstillet til træpiller. Derudover har Hjørring Varmeforsyning i år lavet aftale med landmand Jens Peter Lunden om at aftage varme fra hans biogasanlæg. Til sammen udgør fjernvarme fra biomasse 37 procent. De sidste tre pct. kommer fra nogle små gasfyrede kedler rundt om i byen. De bliver kun brugt ved spidsbelastninger når det er meget koldt. Gynger og karusseller - Det er da underligt, at vi har et stort, forholdsvis nyt varmeværk, der bliver brugt så lidt. Men det var jo en overordnet politisk beslutning, at det skulle bygges, siger direktør for Hjørring Varmeforsyning, Per Karlsson. Og selvom fjernvarmeforbrugerne frem til 2009, må betale godt 20 mio. kr. i afskrivninger om året, så har det alligevel været med til at give Hjørring Varmeforsyning en styrke, der har betydet meget lave fjernvarmepriser - blandt de laveste i landet. Naturgasværket har nemlig betydet, at varmeforsyningen har tænkt meget i alternativer. Der er i dag flere strenge at spille på, så man hele tiden kan bruge den varmekilde, der er billigst. - Vi har et produktionsprogram, der dag for dag beregner, hvad der giver den billigste varme, siger Per Karlsson. F.eks er elpriserne lige nu så høje, at hvis det var varmesæson, ville det faktisk være mest rentabelt at producere på naturgasværket, der jo også producerer el. Salg af CO2 kvoter Den beskedne brug af naturgasværket har også givet varmeforsyningen en stor indtægt fra salg af CO2 kvoter på det internationale marked. Når der fyres med biomasse som f.eks træpiller istedet for naturgas, udledes der ikke CO2. Derfor kan de tildelte CO2 kvoter sælges på en kvotebørs, hvor de frie markedskræfter hersker. Kvoterne har en variende pris afhængig af efterspørgslen. Med andre ord kan andre varmeværker, f.eks kulværker i Polen på den måde købe ret til at forurene noget mere. Hjørring Varmeforsyning har på den måde haft en millionindtægt på at sælge CO2 kvoter. - Men det er en form for gambling. Vi kan komme i en situation med øget drift på det gasfyrede værk. Og så skal vi selv ud og købe dyre kvoter, siger Per Karlsson. Hjørring Varmeforsyning har i år måttet hæve prisen med 4,7 procent på fjernvarmen, men til gengæld faldt prisen de to foregående år. Per Karlsson forventer, at der fortsat kan holdes stand mod de kraftigt stigende olie og gaspriser.