Gassen gået af DF-ballon

Som bekendt fik Jyllands-Posten rigeligt held med at udsætte muslimerne for hån, spot og latterliggørelse.

Men hvorfor de muslimske aggressioner i Mellemøsten, skulle medføre, at Socialdemokraterne tabte stemmer, mens Dansk Folkeparti fik en tilsvarende fremgang, må siges at være noget af en gåde. Det er jo ikke Socialdemokraterne, der har foranlediget den hetz mod muslimerne, som medførte deres vrede - det er DF. Partiet har undladt at skelne mellem det flertal af muslimer, som ønsker at leve et stille og arbejdsomt liv i vort land, og det beskedne, men højtråbende fundamentalistiske mindretal. Nu har S genvundet sin styrke. Partiet bakkes atter op af en fjerdedel af vælgerne, mens DF er dumpet ned fra 16 til kun 12 pct. - uden at det har vakt den samme opmærksomhed, som da S havde tilbagegang. Den var tv-avisernes top-nyhed i flere uger i februar. Men Venstres og DF’s aktuelle tilbagegang har ikke haft mediernes interesse. Hvorfor ikke? Gassen siver altså kraftigt ud af DF’s ballon. Vælgerne er tydeligvis usikre på partiets holdninger - ligesom de er det på Venstres. Da Velfærdskommissionen barslede med sin betænkning i december og foreslog en ændring af efterlønnen, ville DF end ikke høre tale om det. Men det ville de så alligevel godt i januar. I forbindelse med de store demonstrationer 17.5. mod Fogh-regeringens nedskæringer ændrede DF atter holdning - for så alligevel at tilslutte sig ændringen mht. efterlønnen i forbindelse med Velfærdsreformen. Men dagen efter denne reforms vedtagelse fortrød Kr. Thulesen Dahl. Man må spørge: Véd dette mærkelige parti overhovedet, hvad de vil i denne sag? Igen og igen har Pia K. lovet sine mange ældre kernevælgere, at DF vil modsætte sig enhver beskæring af ældreforsorgen. Men som bekendt har regeringen lagt kommunerne i et økonomisk jerngreb - uden at DF har protesteret mod de forringelser, som det har medført af ældreplejen. Århus Kommune må i år spare 70, Aalborg 68, København 43, Hillerød 20 og Esbjerg 18 mio. på ældreforsorgen. For nylig afslørede DR kritisable forhold på plejehjemmet Fælledgården, hvor antallet af ansatte på grund af regeringens stramme politik overfor kommunerne er blevet reduceret fra 243 til 217. Derfor er personalet yderst stresset. Pia Kjærsgaards og Anders Foghs løfter til de ældre viser sig altså at være rent valgflæsk. Fogh lovede under valgkampen i november 2001, at det nu skulle være slut med en hjemmehjælp baseret på ”stregkoder, stopure og manualer”. ÆldreSagen har i en stor undersøgelse dokumenteret, at det er blevet endnu værre! Adskillige af Fogh-regeringens ministre har i tidens løb været tæt på at miste deres poster: Finansminister Thor Pedersen p.g.a. hans lovstridige boligforhold, justitsminister Lene Espersen der lod den irakiske hærchef slippe ud af landet, daværende miljøminister Hans Chr. Schmidt, som betænkte lokale politiske venner lidt for rigeligt,transportminister Flemming Hansen p.g.a. manglende tilsyn med BaneDanmark og de mange togforsinkelser, og senest forbrugerminister Lars Barfoed p.g.a. manglende fødevaresikkerhed som følge af regeringens fyring af 230 ansatte i Fødevarestyrelsen. Disse fyringer har DF stemt for. Ikke desto mindre spillede partiets fødevare-ordfører meget forarget over den manglende fødevaresikkerhed. I samtlige nævnte minister-sager har DF støttet Socialdemokraterne, Radikales og venstrefløjens kritik. Men hver gang har DF undladt at fastholde kritikken. I fødevaresagen fik det partiets ordfører til at mene, at hans parti var mere indstillet på at holde hånden over Fogh end over forbrugerne! Siden har man ikke hørt noget til ham. Hvem kan efterhånden have tillid til Pia K. - udover Anders Fogh?