Lokalpolitik

Gassen siver ud af biogasprojekt ved Blære

Afgørelse i Naturklagenævnet giver formentlig anlægget til 80 mio. kr. dødsstødet

Grønne Landbrug havde først udset sig marken her nogle få hundrede meter fra Blære Kirke til anlægget. Indsigelser flyttede anlægget nogle kilometer væk. Den placering har Naturklagenævnet nu også underkendt. På billeder er det Benny Berge og Laurids Frandsen (th). Arkivfoto: Jens Morten

Grønne Landbrug havde først udset sig marken her nogle få hundrede meter fra Blære Kirke til anlægget. Indsigelser flyttede anlægget nogle kilometer væk. Den placering har Naturklagenævnet nu også underkendt. På billeder er det Benny Berge og Laurids Frandsen (th). Arkivfoto: Jens Morten

BLÆRE:Planerne om et stort biogasanlæg nord for Blære fik efter alt at dømme dødsstødet, da Naturklagenævnet forleden underkendte placeringen af anlægget til omkring 80 millioner kroner. - Nu har vi ikke haft tid til at vende afgørelsen i bestyrelsen. Men personligt tror jeg, at den placering er død. Det er erfaringsmæssigt ikke nemt at få omstødt afgørelser, der er truffet i Naturklagenævnet, lyder det fra Laurids Frandsen, der er formand for Grønne Landbrug. Foreningen offentliggjorde planerne i 2005, og håbede dengang at anlægget kunne være oppe at køre i 2007 med en biogasproduktion på 8,3 millioner kubikmeter om året. Mødt med protester Siden fulgte protester fra beboerne og indsigelser fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Aars og Aalestrup. Indsigelserne mod den oprindelige lokalplan flyttede i første omgang anlægget længere væk fra Blære by til et 4,2 hektar stort areal ved Astrup Bæk lidt øst for Borupvej 14. Men for godt et år siden klagede Naturfredningsforeningen til Naturklagenævnet. Hovedpointen var at biogasanlæggets placering var i strid med regionplanen, der slår fast, at biogasanlæg skal placeres tæt ved byerne. Hører til i et industriområde Det har Naturklagenævnet nu giver Naturfredningsforeningen ret i. - Vi har ventet spændt på afgørelsen. Vores holdning har helt tiden været, at et biogasanlæg i den størrelse hører hjemme i et industriområde eksempelvis i Aars. Derfor er vi meget glade for, at Naturklagenævnet har givet os fuldstændig medhold i, at placeringen strider mod regionplanen, siger Jørgen Grøn, der er formand for Naturfredningsforeningen i Aars og Aalestrup. Utroligt skuffende Formanden for plan- og miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune Knud Kristensen (K) kalder til gengæld afgørelsen i Naturklagenævnet for utroligt skuffende. - Hvis det ikke kan lade sig gøre at placere et biogasanlæg på den placering, der er foreslået her, ja så er vi efter min mening definitivt færdige med at lave biogasanlæg i Danmark. Det er en fuldstændig tåbelig ide, at gyllen skal transporteres til byerne, siger Knud Kristensen, der konstaterer, at sagen nu må en tur omkring byrådet. - Hvis det her kun er et spørgsmål om regional planlægning. så synes jeg, at vi har så mange gode og stærke argumenter for placeringen ved Blære, at det må kunne lade sig gøre, siger han, der også vil drøfte sagen med miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Vi finder et alternativ Selv om Naturklagenævnets afgørelse efter Laurids Frandsens umiddelbare vurdering er tæt på at give placeringen ved Blære dødsstødet, så opgiver landmændene ifølge formanden næppe ideen om at forvandle gylle til biogas. - Jeg kan ikke forestille mig, at vi vil bruge tid på at prøve at få ændret regionplanen. Vi må nok ud at se på alternativer og eventuelt om der er nogen vi kan samarbejde med. I dag vil størstedelen af separation alligevel komme til at foregå ude på gårdniveau, og så betyder transporten ikke så meget. Derfor kan anlægget ligeså godt ligge i Nørager eller man kunne overveje, om det er muligt at udbygge det eksisterende anlæg i Vegger, siger han.