Lokalpolitik

Gassen splitter Venstre

Signe Friis vil gøre bygassen frivillig - Mariann Nørgaard er uenig

AALBORG:Det yngste medlem i Venstres byrådsgruppe, stemmeslugeren Signe Friis, går endnu en gang sine egne veje. Nu foreslår hun, at det bliver frivilligt, om støttet boligbyggeri skal tilsluttes bygassen. Forslaget, som er sat på dagsordenen til næste møde i byrådets tekniske udvalg, kommer umiddelbart efter at Signe Friis' partifælle, forsyningsrådmand Mariann Nørgaard, har stået i byrådssalen og rost alle bygassens fortræffeligheder. Debatten om bygassen ved sidste byrådsmøde opstod, fordi medlemmerne af ældre- og handicapudvalget ønskede en dispensation, så to nye ældreboligbyggerier slipper for at få installeret bygas. Men et flertal i byrådet - blandt dem Signe Friis - fastholdt, at de to byggerier skal have bygas, da de ellers ikke vil leve op til kommunens egen miljømanual, som blot er et år gammel. - Det er egentlig et stykke tid siden, at jeg i teknisk udvalg nævnte, at det bør være frivilligt også for offentligt støttede boligbyggerier, om de vil have bygas eller ej. Men jeg kan godt se, at vi som politikere er nødt til at overholde kommunens egen miljømanual. Derfor foreslår jeg manualen ændret, forklarer Signe Friis. Hun mener, forslaget helt er i overensstemmelse med Venstre grundholdning om valgfrihed for borgerne, hvor det er muligt. - Jeg kan ikke se, hvorfor folk skal tvinges til noget, som de absolut ikke ønsker, og de hellere vil have elektriske komfurer. Skal man virkelig opretholde noget bare for at opretholde noget? Hvis gasforsyningen skal klare sig, bør det da være fordi borgerne virkelig ønsker det, og ikke fordi de bliver tvunget til det, siger Signe Friis, som understreger, at forslaget helt og holdent er hendes eget. Hun har ikke drøftet det med resten af Venstres gruppe. Heller ikke med partifællen Mariann Nørgaard, der udover at være forsyningsrådmand også er formand for Venstres byrådsgruppe. - Nu er vi så heldige i vores parti, at der er plads til at have delte meninger i forskellige sager. Signe Friis har fremsat dette forslag på egen hånd i teknisk udvalg, og det er i orden. Men jeg er ikke enig. Mariann Nørgaard mener ikke, at byrådet kan tillade sig at ændre miljømanualen efter forgodtbefindende. - Manualen er jo resultatet af 15 års bevidst miljøarbejde i Aalborg Kommune startende med Brundtland-rapporten i 1987. Senere fik vi i 1994 Aalborg-chartret, der benyttes som forbillede i hele Europa og faktisk har gjort os mere kendt, end jeg anede. - Vi stiller store krav til borgere og virksomheder, når det handler om at leve op til et bæredygtigt miljø. Derfor er det for nemt, hvis vi bare skyder ansvaret fra os, når det drejer sig om noget, der vedrører Aalborg Kommune, såsom pligt til installation af gas i støttet boligbyggeri. Vi bør tvætimod som kommune gå foran og ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Forsyningsrådmanden understreger, at det handler om miljøet i langt højere grad, end det handler om økonomi. - CO2-forureningen er mindre end en fjerdedel ved anvendelsen af bygas sammenlignet med elektricitet. - Økonomisk gør tilslutningen af offentligt støttet byggeri og ejendomme, der er omfattet af byfornyelsen, ikke den store forskel. I forvejen er 11.000 forbrugere tilsluttet bygasnettet, og det antal ligger nogenlunde konstant, bemærker Mariann Nørgaard. Den radikale Preben Pedersen er derimod bange for, at kundegrundlaget for bygasnettet vil begynde at smuldre, hvis kommunen først begynder at give los med ændring af miljømanualen. - Det forslag, som Signe Friis kommer med, kan i mine øjne få vidtrækkende konsekvenser, hvis det bliver vedtaget. Det kan sagtens føre til, at gasforsyningens dage er talte i løbet af en overskuelig årrække. Han undrer sig over, at Signe Friis overhovedet fremsætter forslaget i teknisk udvalg blot en uge efter, at partifællerne Mariann Nørgaard som skole- og kulturrådmand Nils Bell har stået og talt for tilslutningspligt i byrådet. - Man skulle da forvente, at et parti som Venstre kommer med mere gennemtænkte forslag. Så vidt jeg er orienteret, fungerer gasforsyningen her i Aalborg Kommune aldeles udmærket, og der er investeret en hel del penge i vedligeholdelse og forbedringer af nettet. I det forslag, der ligger, er der slet ikke foretaget konsekvensberegninger, siger Preben Pedersen.