Gasværket vil gerne have sin egen kantine

HJØRRING:Kommunens aktiveringstilbud Gasværket på Gasværksbakken vil gerne have sin egen kantine. Og det har Hjørring byråd såmændt allerede som en del af budget 2005 vedtaget, at det skal gennemføres. En kantine vil nemlig gavne såvel kursister som det faste personale på stedet, hvorfor der er afsat 1.353 millioner kroner på investeringsoversigten til at gennemføre de nødvendige ombygninger af Gasværket, så der er kan etableres en katine. Ledelsen af Gasværket har igennem længere tid arbejdet med at forstærke fællesskabsopfattelsen og har konkluderet, at et af virkemidlerne kunne være en fælles kantinefunktion. Der ud over vil en fælles kantine kunne give mulighed for at starte endnu et aktiveringsprojekt omkring kantinedriften. I dag er der blandt andet projekter som træværksted, metalværksted, it-værksted på Gasværket, ligesom der også er projekt Solsikken, som henvender sig til kvinder mellem 25 og 50 år, som har brug for et skub, personligt og fagligt til at komme videre. Det sker blandt andet ud fra forskellige temaforløb, undervisning i edb og kreative fag. Socialudvalget og arbejdsmarkedsudvalget har tidligere på året allerede sagt god for at bevillige pengene, så kantinedriften kan komme igang. I dag er det sagen så havnet på bordet hos medlemmerne af økonomiudvalget.